Werk

Bent u werkloos, heeft u moeite om werk te vinden en zoekt u ondersteuning? Klik dan op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

 • Werkloos zonder uitkering

  Bent u werkloos, maar ontvangt u geen (gemeentelijke) uitkering? Dan kunt u vaak wel gebruik maken van bepaalde re-integratieinstrumenten.

 • Werk zoeken

  Het GildenHus is een samenwerkingsverband waarin de Felua-groep en de gemeente Heerde u helpen om zo snel mogelijk betaald werk te vinden.

 • Werken met een arbeidsbeperking

  Wilt u aan het werk, maar heeft u een arbeidsbeperking? Dan kunt u hulp krijgen bij het vinden van werk en bij het werk zelf.

 • Re-integratie

  Als u uw baan verliest, is het soms moeilijk om (geschikt) ander werk te vinden. Toch is het belangrijk om zo snel mogelijk te re-integreren. De gemeente kan u hierbij helpen.

 • Beschut werk

  Kunt u uw werk alleen onder aangepaste omstandigheden en met begeleiding doen? Dan is beschut werk misschien geschikt voor u.

 • Doelgroepregister

  U staat in het doelgroepregister als u onder de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord 2013 valt. Werkgevers kunnen dit register raadplegen.

 • Werkgeversloket

  Het werkgeversloket van de gemeente adviseert en begeleidt werkgevers bij het in dienst nemen van een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Loonkostensubsidie

  Bent u werkgever en neemt u iemand in dienst met een arbeidsbeperking? Dan kunt u misschien loonkostensubsidie krijgen. De loonkostensubsidie die een werkgever van de gemeente krijgt, is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde van de werknemer wordt vastgesteld door een loonwaardemeting.

 • Vrijwilligerswerk

  Vrijwilligerswerk is onbetaald werk, hoewel een kleine vergoeding wel mogelijk is. Het mag niet concurrerend zijn met betaald werk en geen vaste arbeidsplaats verdringen.

 • Leren en werken

  Bent u bezig met een leerwerktraject, maar lukt het niet om dit zonder ondersteuning af te ronden? Dan kan de gemeente u hierbij helpen.

 • Bijbaantjes en vakantiewerk

  Jongeren willen graag wat bijverdienen om zo hun mobiele telefoon of computergames te kunnen betalen. Dat mag vanaf 13 jaar in de vorm van een bijbaantje of vakantiewerk.

 • Taaleis in de bijstand

  Voor mensen die het Nederlands niet goed begrijpen, is het lastig om mee te doen in Nederland. Als u de taal wel goed kent, kunt u bijvoorbeeld makkelijker betaald werk vinden.

 • Werk en kinderen

  Het is vaak een hele uitdaging om de opvoeding en zorg voor uw kind te combineren met werk of een studie. Soms gaat het een ten koste van het ander.