Werk zoeken

Het GildenHus is een samenwerkingsverband waarin de Felua-groep en de gemeente Heerde u helpen om zo snel mogelijk betaald werk te vinden.

Het uitgangspunt is dat iedereen die kan werken ook gaat werken. Als betaald werk voor u (nog) niet mogelijk is, moet op een andere manier een bijdrage leveren aan de samenleving.

Het GildenHus helpt u bij het aanvaarden van betaald werk, zodat u zoveel en zo snel mogelijk zelf geld kunt verdienen. Uw persoonlijk actieplan staat hierbij centraal en is altijd gericht op uw ontwikkeling.

Voorwaarden

Krijgt u een uitkering volgens de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en kunt u werken? Dan moet u zo snel mogelijk werk vinden.

Uw verplichtingen

 • U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u:
  • kranten, internet en andere mogelijkheden raadplegen voor vacatures,
  • zich inschrijven bij uitzendbureaus,
  • in de vacaturebank van UWV Werkbedrijf kijken,
  • zich inschrijven bij het UWV Werkbedrijf,
  • reageren op vacatures.
 • U bewaart bewijzen van uw sollicitaties en neemt deze mee als de gemeente daarom vraagt.
 • U maakt het vinden van werk niet moeilijker en u doet uw best bij sollicitaties.
 • U werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden om te werken.
 • U werkt mee aan een plan van aanpak om uw kansen op werk te verbeteren.
 • U neemt aangeboden werk aan.

U kunt alleen bij dringende redenen en op individuele gronden tijdelijk een vrijstelling van (een deel van) deze verplichtingen krijgen.

Kosten

De ondersteuning via het GildenHus is gratis.

Aanvraag

Neem voor ondersteuning contact op met de gemeente. De gespreksvoerder Werk brengt dan samen met u in beeld welke ondersteuning u nodig heeft.

Contact opnemen

Meer informatie