Contact

Zorgvraag Heerde geeft informatie en advies over zorg in de gemeente Heerde. Zorgvraag Heerde wijst de weg, geeft informatie of komt met suggesties voor een oplossing.

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur;

Telefonische bereikbaarheid

  • Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur;
  • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

U kunt Zorgvraag Heerde telefonisch bereiken op (0578) 69 94 99. U kunt ook een e-mail sturen naar info@zorgvraagheerde.nl.

Tijdens de openingstijden kunt u ook terecht op het gemeentekantoor in Heerde.

Vanaf 5 september kunt u met vragen over zorg en ondersteuning elke donderdagochtend ook terecht in Hof van Cramer. Het infopunt is elke donderdagochtend open van 09.00 uur tot 10.30 uur en wordt afwisselend bemand door een sociaal werker, cliëntadviseur en volwassenenwerker.

Adressen

Gemeentekantoor Hof van Cramer
Eperweg 5 Putterweg 2d
8181 ET Heerde 8191 AZ Wapenveld

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Voor vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) / Team Jeugd van de gemeente. Ga naar de contactpagina van het CJG voor meer informatie.

PlusOV klachtenlijn

Wanneer niet opgehaald op afgesproken tijd: (088) 75 87 666 (meer informatie).

De Plu Heerde

De Plu Heerde is het steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Heerde:
Telefoonnummer: (0578) 69 95 00
E-mailadres: info@depluheerde.nl
Website: www.depluheerde.nl

Spoedhulp buiten kantoortijd

  • Huisartsenpost voor medische problemen: (0900) 333 63 33
  • Spoedeisende zorg voor jeugd: (0900) 99 555 99
  • Crisisdienst GGNet bij psychische problemen: (088) 93 34 400
  • Alarmnummer van de politie als er gevaar is: 112
  • Acute hulp bij psychische nood: 113
  • Veilig thuis bij huiselijk geweld of kindermishandeling: (0800) 2000 (voorheen meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)

Onafhankelijk cliëntadviseur

Wilt u in contact komen met de onafhankelijke cliëntadviseur van Zorgbelang Gelderland? Neem dan contact op met Zorgbelang Gelderland. Zie ook Onafhankelijke cliëntondersteuning.

Knelpuntencoördinator

De knelpuntencoördinator zoekt zo snel en adequaat mogelijk naar een oplossing van knelpunten bij cliënten. Het gaat om knelpunten die mensen niet kwijt kunnen in de hulp die al wordt geboden.

De coördinator is bereikbaar op vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur via telefoonnummer (06) 1451 5391.

Adviesraad Sociaal Domein

De onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein (ASD) bestaat uit vrijwilligers die de gemeente adviseren op het gebied van jeugd, arbeidsparticipatie en Wmo.