Contact

Zorgvraag Heerde geeft informatie en advies over zorg in de gemeente Heerde. Zorgvraag Heerde wijst de weg, geeft informatie of komt met suggesties voor een oplossing.

Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur;

Telefonische bereikbaarheid

  • Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur;
  • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

U kunt Zorgvraag Heerde telefonisch bereiken op (0578) 69 94 99. U kunt ook een e-mail sturen naar info@zorgvraagheerde.nl.

Tijdens de openingstijden kunt u ook terecht op het gemeentekantoor in Heerde.

U kunt met vragen over zorg en ondersteuning elke donderdagochtend ook terecht in Hof van Cramer. Het infopunt is elke donderdagochtend open van 09.00 uur tot 10.30 uur en wordt afwisselend bemand door een sociaal werker, cliëntadviseur en volwassenenwerker.

Let op: Hof van Cramer is -vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus-  voorlopig alleen op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken door te bellen met Zorgvraag Heerde: (0578) 69 94 99.

Adressen

Gemeentekantoor Hof van Cramer
Eperweg 5 Putterweg 2d
8181 ET Heerde 8191 AZ Wapenveld

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Voor vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) / Team Jeugd van de gemeente. Ga naar de contactpagina van het CJG voor meer informatie.

PlusOV klachtenlijn

Wanneer niet opgehaald op afgesproken tijd: (088) 75 87 666 (meer informatie).

De Plu Heerde

De Plu Heerde is het steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Heerde:
Telefoonnummer: (0578) 69 95 00
E-mailadres: info@depluheerde.nl
Website: www.depluheerde.nl

Overig

Spoedhulp buiten kantoortijd

  • Huisartsenpost voor medische problemen: (0900) 333 63 33
  • Acute hulp bij psychische nood (zelfmoordpreventie): 0900-0113 of www.113.nl
  • Spoedeisende zorg voor jeugd: (0900) 99 555 99
  • Crisisdienst GGNet bij psychische problemen: (088) 933 44 00
  • Veilig thuis bij huiselijk geweld of kindermishandeling: (0800) 2000

Onafhankelijk cliëntadviseur

Wilt u in contact komen met de onafhankelijke cliëntadviseur van Zorgbelang Gelderland? Neem dan contact op met Zorgbelang Gelderland. Zie ook Onafhankelijke cliëntondersteuning.