Werkloos zonder uitkering

Bent u werkloos, maar ontvangt u geen (gemeentelijke) uitkering? Dan kunt u vaak wel gebruik maken van bepaalde re-integratieinstrumenten.

U bent in dat geval een niet-uitkeringsgerechtigde. De gemeente kan u ondersteunen en adviseren over de re-integratieinstrumenten die u kunt gebruiken.

Voorwaarden

  • U bent werkloos.
  • U staat als werkzoekende ingeschreven bij het UWV.
  • U bent voor minimaal 12 uur per week beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Kosten

De ondersteuning is gratis voor u als niet-uitkeringsgerechtigde.

Bijzonderheden

Is er binnen uw huishouden iemand met een inkomen van minimaal de bijstandsnorm? Dan ondersteunt de gemeente u alleen met informatie en advies.

Aanvraag

Neem voor ondersteuning contact op met de gemeente. De gespreksvoerder Werk brengt dan samen met u in beeld welke ondersteuning voor u van toepassing is.

Contact opnemen

Meer informatie