Toegankelijkheid

De gemeente Heerde voldoet aan de eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit houdt in dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

Het toegankelijkheidslabel van www.heerde.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.