Loonkostensubsidie

Bent u werkloos en kunt u niet het wettelijk minimumloon verdienen met een volledige baan? Dan kan een werkgever loonkostensubsidie krijgen als deze u in dienst neemt.

Is er een werkgever die u in dienst wil nemen? Dan bepaalt de gemeente uw loonwaarde. Hierbij wordt uw arbeidsprestatie vergeleken met een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring.

Voorwaarden

  • U kunt niet het wettelijk minimumloon verdienen met een volledige baan (voltijdse arbeid).
  • U heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

Kosten

Een loonkostensubsidie aanvragen is gratis.

Aanvraag

Uw (potentiële) werkgever kan een loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente.

Contact opnemen

Traject

De gespreksvoerder Werk begeleidt u in het traject van de aanvraag van een loonkostensubsidie. Dit traject verloopt als volgt:

  1. De gemeente stelt vast of u tot de doelgroep voor loonkostensubsidie behoort.
  2. Voor dit oordeel kan de gemeente advies inwinnen.
  3. U bent verplicht om mee te werken aan het onderzoek van uw loonwaarde.
  4. De gemeente bepaalt de hoogte van uw loonwaarde en legt dit vast in een beschikking.

Bent u of is uw (potentiële) werkgever het niet eens met de beschikking? Dan is het mogelijk om hiertegen bezwaar in te dienen.