Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk, hoewel een kleine vergoeding wel mogelijk is. Het mag niet concurrerend zijn met betaald werk en geen vaste arbeidsplaats verdringen.

Krijgt u een gemeentelijke uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Dan moet u dit vooraf melden bij de gemeente, inclusief de te verwachten onkostenvergoeding. De gemeente bepaalt dan of u toestemming krijgt om vrijwilligerswerk te doen.

Voorwaarden

  • Betaald werk gaat altijd voor. Dit betekent dat vrijwilligerswerk het vinden van betaald werk niet in de weg mag staan.
  • Het vrijwilligerswerk mag geen banen of mensen verdringen van de arbeidsmarkt.
  • De gemeente kan voorwaarden stellen aan het doen van vrijwilligerswerk. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het maximum aantal uren per week, zodat u daarnaast volledig aan uw re-integratie kunt werken.

Kosten

Vrijwilligerswerk doen is gratis, maar er kan wel sprake zijn van onkosten. Hiervoor kunt u vaak een onkostenvergoeding krijgen van de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet.

Bijzonderheden

Heeft u geen toestemming voor het vrijwilligerswerk dat u doet? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

Aanvraag

Als uitkeringsgerechtigde meldt u uw voornemen om vrijwilligerswerk te doen bij de gemeente.

Contact opnemen

Heeft u geen gemeentelijke uitkering? Dan hoeft u uw vrijwilligerswerk niet te melden.

Als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen, dan helpt De Plu u er graag bij. Op de website van De Plu Heerde vindt u diverse vacatures bij vrijwilligersorganisaties.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Deze verzekering verzekert vrijwilligers op het vlak van aansprakelijkheid en ongevallen.

Meer informatie

Uitgelicht