Vrijwilligerswerk

Krijgt u een gemeentelijke uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Vraag dan aan uw gespreksvoerder Werk of dit mogelijk is. De gemeente bepaalt dan of u toestemming krijgt om vrijwilligerswerk te doen.

Heeft u geen gemeentelijke uitkering? Dan hoeft u uw vrijwilligerswerk niet te melden.

Voorwaarden

  • Betaald werk gaat altijd voor. Dit betekent dat vrijwilligerswerk het vinden van betaald werk niet in de weg mag staan.
  • Het vrijwilligerswerk mag geen banen of mensen verdringen van de arbeidsmarkt.
  • De gemeente kan voorwaarden stellen aan het doen van vrijwilligerswerk. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het maximum aantal uren per week, zodat u daarnaast volledig aan uw re-integratie kunt werken.

Kosten

Vrijwilligerswerk doen is gratis, maar er kan wel sprake zijn van onkosten. Hiervoor kunt u vaak een onkostenvergoeding krijgen van de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet.

Bijzonderheden

Heeft u geen toestemming voor het vrijwilligerswerk dat u doet? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

Aanvraag

Als uitkeringsgerechtigde meldt u uw voornemen om vrijwilligerswerk te doen bij de gemeente.

Contact opnemen

Op zoek

Op www.vrijwilligerswerk.nl vindt u informatie over vrijwilligerswerk. Hier vindt u ook een overzicht van websites met vacatures voor vrijwilligerswerk. Als u zoekt op gemeente Heerde vindt u de vrijwilligersvacatures in onze gemeente.

U kunt ook terecht bij vrijwilligerssteunpunt De Plu Heerde. Op de website van De Plu Heerde vindt u  informatie en contactgegevens.

De Vrijwillige Hulpdienst Heerde biedt ook verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Op de website van de Vrijwillige Hulpdienst Heerde  vindt u meer informatie.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Deze verzekering verzekert vrijwilligers op het vlak van aansprakelijkheid en ongevallen.

Vrijwilligersprijs

De gemeente Heerde reikt jaarlijks een Vrijwilligersprijs uit. Deze prijs wordt elk jaar aan een ander thema gekoppeld. Vrijwilligers of groepen vrijwilligers, verenigingen of instellingen die zich belangeloos inzetten op een bepaald gebied, kunnen worden voorgedragen. 

Heeft u nog andere vragen?

Neem dan telefonisch of per mail contact op met Zorgvraag Heerde.

Gerelateerde informatie