Vrijwilligerswerk

Krijgt u een gemeentelijke uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Vraag dan aan uw gespreksvoerder Werk of dit mogelijk is. De gemeente bepaalt dan of u toestemming krijgt om vrijwilligerswerk te doen.

Heeft u geen gemeentelijke uitkering? Dan hoeft u uw vrijwilligerswerk niet te melden.

Voorwaarden

  • Betaald werk gaat altijd voor. Dit betekent dat vrijwilligerswerk het vinden van betaald werk niet in de weg mag staan.
  • Het vrijwilligerswerk mag geen banen of mensen verdringen van de arbeidsmarkt.
  • De gemeente kan voorwaarden stellen aan het doen van vrijwilligerswerk. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het maximum aantal uren per week, zodat u daarnaast volledig aan uw re-integratie kunt werken.

Kosten

Vrijwilligerswerk doen is gratis, maar er kan wel sprake zijn van onkosten. Hiervoor kunt u vaak een onkostenvergoeding krijgen van de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet.

Bijzonderheden

Heeft u geen toestemming voor het vrijwilligerswerk dat u doet? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

Aanvraag

Als uitkeringsgerechtigde meldt u uw voornemen om vrijwilligerswerk te doen bij de gemeente.

Contact opnemen

Op zoek

Op www.vrijwilligerswerk.nl vindt u informatie over vrijwilligerswerk. Hier vindt u ook een overzicht van websites met vacatures voor vrijwilligerswerk. Als u zoekt op gemeente Heerde vindt u de vrijwilligersvacatures in onze gemeente.

U kunt ook terecht bij vrijwilligerssteunpunt De Plu Heerde. Op de website van De Plu Heerde vindt u  informatie en contactgegevens.

De Vrijwillige Hulpdienst Heerde biedt ook verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Op de website van de Vrijwillige Hulpdienst Heerde  vindt u meer informatie.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Deze verzekering verzekert vrijwilligers op het vlak van aansprakelijkheid en ongevallen.

Vragen?

Heeft u nog andere vragen? Neem dan telefonisch of per mail contact op met Zorgvraag Heerde.

Gerelateerde informatie

Uitgelicht