Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente is wettelijk verplicht om medezeggenschap te organiseren vanuit de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo 2015. De gemeente Heerde heeft dit gedaan door de integrale, onafhankelijke stichting 'Adviesraad Sociaal Domein' (ASD) op te richten.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit de volgende leden.

  • Voor Jeugd:
    • Henny Oosterhoff, Christina van Petersen-Nierop, Emmy Sluijs en Harry Janssen
  • Voor arbeidsparticipatie:
    • Kees de Blok en Rob Rosendal
  • Voor Wmo:
    • Jan Jansen, Addie Schipper, Jan Schurink en Hermien Boschman

Wilt u contact met de Adviesraad Sociaal Domein? Stuur dan een e-mail naar info@asdheerde.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.asdheerde.nl.