Nieuwsberichten RSS icoon

 • Dienstverlening aangepast

  In Nederland gelden maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Wij volgen deze maatregelen op. Dit heeft ook voor u gevolgen.

 • Nood (kinder)opvang & onderwijs tijdens het coronavirus

  De gemeente heeft een coördinerende rol voor de nood(kinder)opvang die kinderopvang (ook gastouders) en onderwijs bieden aan kinderen van 0-12 jaar met tenminste één ouder die werkzaam is in een cruciaal beroep.

 • Voedselbank sluit tijdelijk

  Door het sterk toegenomen aantal corona-gevallen in de gemeente Heerde heeft de Voedselbank helaas moeten besluiten om te stoppen met het uitgeven van voedselpakketten.

 • Informatie over het coronavirus in verschillende talen

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

  Op de website https://krijgiktozo.nl/ vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de vragen op bovenstaande website kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling.

 • Bent u zzp-er en heeft u onvoldoende inkomen?

  Het RBZ in Zwolle voert de bijstand uit voor zelfstandige ondernemers in de gemeente Heerde.

 • Coronavirus: kinderopvang en school

  In de periode van 16 maart tot ten minste 6 april heeft de gemeente Heerde een coördinerende rol voor de nood(kinder)opvang die kinderopvang (ook gastouders) en onderwijs bieden aan kinderen van 0-12 jaar met tenminste één ouder die werkzaam is in een cruciaal beroep.

 • Bericht van de burgemeester over het coronavirus

  Beste inwoners, gisteren heeft premier Rutte vergaande maatregelen afgekondigd om het coronavirus te bestrijden. Dit heeft ook gevolgen voor de gemeente Heerde, want ook wij houden ons aan die maatregelen. Ik heb daarom besloten ook lokaal een aantal maatregelen te nemen. Op deze manier kunnen we allemaal bijdragen aan het bestrijden van dit virus.

 • Heeft u een steuntje in de rug nodig?

  Met deze maandelijkse rubriek geven wij u tips over de steuntjes in de rug die die er in de gemeente Heerde zijn. Deze steuntjes zijn er voor iedereen, van 0 tot 100 plus.

 • Informatie over het coronavirus

  Het coronavirus is ook in Nederland vastgesteld. Heeft u vragen over het nieuwe coronavirus? Bel 0800-1351 of bekijk de website van de Rijksoverheid of het RIVM

 • Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe

  De gemeente Heerde heeft per 1 januari 2020 een switch gemaakt van de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek (Zwolle) naar de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe (Apeldoorn).

 • Tegemoetkoming Premie Zorgverzekering 2020

  Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de premie van de zorgverzekering. Dit is een tegemoetkoming van €240,- per jaar en geldt voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn en een gezamenlijk netto inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Daarbij maakt het niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

 • Vanaf 26 februari 40 dagen geen alcohol!

  De IkPas-actie van januari is afgelopen. Duizenden mensen hebben meegedaan en een maand geen druppel gedronken. Heb je niet meegedaan? Grijp dan alsnog je kans!

 • Startpunt Geldzaken: uw online actieplannen

  Het Nibud heeft samen met een aantal experts en partners online geldplannen ontwikkeld. Deze plannen bieden houvast bij concrete financiële stappen die u wilt nemen en geven daarnaast praktische handvatten.

 • Ondersteuning kinderen in armoede met een Winterpakket

  In de gemeente Heerde willen we dat alle kinderen meedoen. Ook als het even niet lukt. Daarom heeft het college van de gemeente Heerde besloten om in 2019 een Winterpakket beschikbaar te stellen. In de winter hebben we namelijk warme kleding en goede schoenen nodig.

 • Activiteitenbijdrage

  Heeft u een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm, en wilt u toch meedoen in de maatschappij? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de jaarlijkse activiteitenbijdrage.

 • Uitbreiding voor- en vroegschoolse educatie

  Met ingang van 2020 wordt in heel Nederland het aantal uren voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) uitgebreid van 10 naar 16 uur per week. Hiermee kunnen kinderen met een (taal)achterstand zich beter ontwikkelen.

 • Inloopspreekuur Infopunt Hof van Cramer Wapenveld

  Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn of zorg? Dan kunt u op donderdagochtend terecht bij het Infopunt in Hof van Cramer aan de Putterweg 2d in Wapenveld tijdens het wekelijkse inloopspreekuur.

 • Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

  Een zorgverzekering is belangrijk. Daar is iedereen het over eens. De gemeente Heerde vindt dat iedereen zich goed moet kunnen verzekeren. Ook mensen met een laag inkomen.

 • Gebruik nu de nieuwe vergelijker voor de zorgverzekering

  Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners een goede zorgverzekering hebben. Daarom biedt de gemeente Heerde een collectieve zorgverzekering aan voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

 • Adempauze voor mantelzorger en zorgontvanger

  “De wereld kan niet zonder mantelzorgers”. Daarover zijn ze het roerend eens. Gerrita Elskamp en Linda Seinstra zijn beiden cliëntondersteuner mantelzorg. Wijkverpleegkundige Marco Huige werkt voor Thuiszorg Viattence.

 • Themapagina armoedebestrijding

  Meer weten over armoedebestrijding? Bekijk dan de themapagina.

 • Hoe krijgt u uw personeel financieel fit?

  Geldzorgen hebben namelijk grote invloed op mensen. Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Deze medewerkers zijn bovendien vaker ziek en de productiviteit gaat omlaag. Door middel van voorlichting, training of het aanbieden van tools kunt u financiële problemen bij medewerkers mogelijk voorkomen.