Pesten

Als ouder kunt u te maken krijgen met pesten. Misschien wordt uw kind gepest of pest uw kind zelf een ander kind.

Het kan ook zo zijn dat er op de school van uw kind gepest wordt en dat uw kind het moeilijk vindt om hier mee om te gaan.

Verschil tussen plagen en pesten

Er is een verschil tussen plagen en pesten. Plagen gebeurt niet regelmatig en is onderling onschuldig gedrag waarbij kinderen gelijkwaardig aan elkaar zijn. Uw kind leert zo met conflicten om te gaan, zonder dat iemand zich echt bedreigd voelt of er blijvende schade van heeft.

Bij pesten is er wel sprake van ongelijkheid tussen kinderen. Er is steeds een kind dat sterker is en wint en een kind dat zwakker is en verliest. Het gepeste kind voelt zich bedreigd, eenzaam en verdrietig. Het gedrag van de pestkop is dus erg kwetsend en pijnlijk voor het slachtoffer.

Pesten gebeurt niet alleen op school, maar steeds vaker ook digitaal (cyberpesten).

Gevolgen van pesten

Pesten brengt ernstige problemen met zich mee, zowel voor het gepeste kind als voor de pester. Soms zelfs vele jaren later.

Kinderen die gepest worden hebben vaker last van klachten als hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen en vermoeidheid. Wanneer uw kind anderen pest, heeft het een grotere kans op ernstige problemen als hij of zij ouder wordt. Het is daarom van groot belang dat het pesten stopt.

Herkennen van en omgaan met pestgedrag

Wordt uw kind gepest, pest uw kind anderen, is uw kind een meeloper of kan uw kind niet goed omgaan met pestgedrag op school? Op de onderstaande websites vindt u meer informatie over en handreikingen voor het herkennen van en omgaan met pestgedrag.

Meer informatie