Respijtzorg

Respijtzorg is een verzamelbegrip voor voorzieningen die de mantelzorg tijdelijk en volledig overnemen. Enkele voorbeelden van respijtzorg zijn:

  • Iemand komt bij u thuis om uw naaste te ondersteunen en begeleiden. Dit kan een vrijwilliger, professionele begeleider of iemand van de thuiszorg zijn.
  • Uw naaste gaat naar een logeerhuis. Dit kan ook uw kind zijn.
  • Uw naaste gaat naar de dagopvang of dagbesteding.

Het is misschien een drempel om ondersteuning te vragen, maar als u eenmaal over deze drempel bent, voelt het als een verlichting.

Kosten

Respijtzorg vanuit de gemeente is een maatwerkvoorziening en hiervoor moet u een eigen bijdrage betalen.

Sommige zorgverzekeringen vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Aanvraag

U kunt bij verschillende organisaties terecht voor respijtzorg:

  • U kunt bij STIP terecht voor ondersteuning als u het zelf niet kunt regelen.
  • De Plu Heerde kan u helpen met het invullen van de ‘vrijaf’-tijd.
  • Mezzo is de koepelorganisatie voor mantelzorgers en biedt mogelijkheden voor vervangende zorg als u op adem wilt komen of bijvoorbeeld op vakantie wilt.
  • De landelijke stichting Handen in huis kan u ook hulp bieden.

Kortdurend verblijf

Zijn de bovenstaande mogelijkheden niet toereikend voor uw situatie? Dan kan het soms noodzakelijk zijn om de zorgvrager tijdelijk op te vangen in een instelling of woning buiten het woonadres. Dit heet kortdurend verblijf en is een maatwerkvoorziening. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Ondersteuning vanuit de gemeente

De gespreksvoerder Wmo van de gemeente kan samen met u kijken naar mogelijkheden om de zorg tijdelijk over te nemen en u adviseren. Uw persoonlijke situatie is hierbij van belang. Het uitgangspunt is om te voorkomen dat u als mantelzorger uw taken niet meer kunt volhouden.