Mantelzorgcompliment

Als blijk van waardering voor uw inzet als mantelzorger kent de gemeente Heerde elk jaar een mantelzorgcompliment toe.

Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, buur, vriend of kennis. De zorg voor deze naaste is vaak vanzelfsprekend.

Waardering voor jong en oud

Om hiervoor waardering uit te spreken stelt de gemeenteraad elk jaar een bedrag beschikbaar voor mantelzorgers. In 2016 was dit € 100,- per persoon. Het mantelzorgcompliment is voor maximaal één mantelzorger per zorgvrager. Ook jongeren kunnen een compliment krijgen.

Voorwaarden

  • Per zorgvrager kan één mantelzorger worden voorgedragen.
  • De zorgvrager moet een inwoner zijn van de gemeente Heerde. De mantelzorger voor wie het wordt aangevraagd mag wel buiten de gemeente Heerde wonen.
  • De mantelzorger verleent gemiddeld voor ten minste acht uur per week over de periode van een half jaar zorg aan de zorgvrager.
  • De blijk van waardering is niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen of de was doen.
  • Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor langdurige zorg thuis en voor langdurige zorg aan naasten in een instelling.

Aanvraag

U kon tot 2 oktober 2018 een aanvraag voor een mantelzorgcompliment indienen.