Mantelzorg

Zorgt u voor uw partner, kind of vriend(in) die ziek of gehandicapt is? Dan bent u een mantelzorger. De gemeente biedt ondersteuning voor mantelzorgers die het zwaar hebben.

U bent mantelzorger als u onbetaald intensieve en langdurige zorg levert aan iemand met wie u een persoonlijke relatie heeft. Vaak is dit een familielid, een goede buur of een vriend(in).

Meestal zijn het zorgtaken die dagelijks terugkomen, zoals huishoudelijk werk, begeleiding of verzorging en verpleging. U geeft zorg die meer is dan in een normale situatie waarin geen ziekte of handicap speelt en misschien vindt u het vanzelfsprekend dat u deze zorg geeft aan uw naaste.

Aanvraag

Mantelzorg kan vaak zwaar zijn, zeker als u daarnaast ook een baan heeft. De gemeente vindt het belangrijk om u als mantelzorger te ondersteunen en biedt daarom verschillende vormen van ondersteuning aan:

  • Preventieve ondersteuning. De Plu organiseert regelmatig activiteiten om mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten. De Plu zet zich ook in voor jonge mantelzorgers, omdat kinderen ook mantelzorger kunnen zijn.
  • Directe ondersteuning. De gemeente kijkt samen met u naar mogelijkheden om u te ondersteunen als u overbelast raakt als mantelzorger. U kunt bijvoorbeeld begeleiding of respijtzorg krijgen.
  • Als waardering voor uw inzet als mantelzorger kent de gemeente elk jaar een mantelzorgcompliment toe.

Meer informatie

  • Mezzo: de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een ander.
  • Rijksoverheid: antwoorden op veelgestelde vragen over de mantelzorg.