Tegemoetkoming eigen bijdrage Algemene Voorziening Schoon en Leefbaar Huis

Voor inwoners van Heerde met een lager inkomen, is er de mogelijkheid om de eigen bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoon en Leefbaar Huis (AVSLH) volledig terug te krijgen. Hiervoor is een inkomensgrens vastgesteld.

Als het (gezamenlijke) bruto inkomen lager of gelijk is dan deze grens, komt men in aanmerking voor de volledige teruggave van de eigen bijdrage AVSLH. Bedraagt het (gezamenlijke) bruto inkomen méér, dan is er geen recht op een tegemoetkoming.

Inkomensgrenzen 2019

1 persoon 65- 1 persoon 65+ Meer pers. 65- Meer pers. 65+
€ 28.591 € 26.613 € 45.727 € 30.160