Hulp bij het huishouden

Lukt het u en/of uw huisgenoten niet altijd om zelf uw huishouden te doen? Door bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of ouderdom? Vaak is het mogelijk om dit met mensen in uw eigen omgeving op te lossen. Dit is niet altijd het geval. Dan is het mogelijk om gebruik te maken van de algemene voorziening schoon en leefbaar huis (AVSLH).

Aanvraag

Zolang u en uw huisgenoten nog in staat zijn om samen het huishouden uit te voeren, kunt u geen gebruik maken van de algemene voorziening. Mocht u toch ondersteuning nodig hebben, neem dan contact op met de huishoudcoach. Aan de inzet van de huishoudcoach zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden voor een gesprek met de huishoudcoach door te bellen naar (0578) 69 94 99.

Zijn u en uw huisgenoten niet meer in staat om samen het huishouden te kunnen doen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met één van onderstaande zorgaanbieders. De aanbieder bekijkt samen met u wat uw eigen mogelijkheden zijn en wat uw omgeving voor u kan betekenen. Als dit niet voldoende is, krijgt u ondersteuning in de vorm van hulp bij het huishouden.

Schoon en leefbaar houden

De algemene voorziening schoon en leefbaar huis is alleen bedoeld voor het schoon en leefbaar houden van de belangrijkste gebruiksruimtes zoals de woonkamer, keuken, wc, douche, gang en slaapkamer. Het resultaat is belangrijk, namelijk dat uw huis schoon en leefbaar is. Samen met de aanbieder wordt er gekeken welke werkzaamheden daarvoor nodig zijn. De aanbieder bepaalt hoeveel tijd dat kost. Dit kan dus per situatie verschillen.

Het onderhoud van een tuin en het verzorgen van huisdieren (niet zijnde hulphonden/dieren) of extra bevuiling als gevolg van een huisdier hoort in principe niet tot huishoudelijke ondersteuning.

Een schoon huis wil niet zeggen dat alle ruimten en/of objecten wekelijks schoongemaakt moeten worden. Het betekent dat het huis periodiek schoongemaakt moet worden, waardoor het niet vervuilt.

Samen het huis schoonhouden

Het is normaal dat iedereen die samen in een woning woont, verantwoordelijk is voor het functioneren van het huishouden. Hierbij wordt geen verschil gemaakt op basis van sekse, religie, cultuur, gezinssamenstelling, de wijze van inkomensverwerving, drukke werkzaamheden, lange werkweken of persoonlijke opvattingen over het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. 

Ook de inrichting van uw woning en planning van huishoudelijke werkzaamheden vallen onder eigen verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het voorbereiden van de was en het inrichten van uw woning. Zorg dat er makkelijk schoongemaakt kan worden. Zorg dat spullen worden opgeruimd. U en uw huisgenoten kunnen er voor kiezen om dat niet te doen, maar dat kan effect hebben op de wijze waarop wordt schoongemaakt.

De volgende aanbieders kunt u benaderen als u gebruik wilt maken van de algemene voorziening:

Naam aanbieder website telefoonnummer
WZU Veluwe www.wzuveluwe.nl 0578 - 76 37 08
Vérian www.verian.nl 088 - 126 31 26
Viattence www.viattence.nl 0578 - 66 84 49
Tzorg www.tzorg.nl 053 - 303 42 42
Buurtdiensten www.buurtdiensten.nl 06 - 827 216 72

Kosten

Als u gebruik maakt van de algemene voorziening schoon en leefbaar huis valt u onder het abonnementstarief. Dit betekent dat u via het CAK een vast bedrag van € 19,00 per maand betaalt voor al uw Wmo-voorzieningen.

Heeft u meerdere Wmo-voorzieningen vanuit de gemeente dan betaalt u hetzelfde bedrag. Er vindt dus geen stapeling van kosten plaats. 

Heeft u een laag inkomen en kunt u de kosten van de eigen bijdrage niet zelf betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor Bijzondere Bijstand.

Maatwerkvoorziening

Is de ondersteuning volgens deze algemene voorziening in uw situatie niet voldoende? Dan kunt u in sommige gevallen een maatwerkvoorziening voor huishoudelijk verzorging aanvragen. Dit is een maatwerkondersteuning vanuit de gemeente.