Huishoudcoach

Een huishoudcoach zorgt ervoor dat, met een advies of begeleiding, mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Als u er in het huishouden niet meer uitkomt, kunt een gesprek met de huishoudcoach aanvragen. Samen met u, en de mensen om u heen, bekijkt de huishoudcoach hoe u het huishouden zelf kunt blijven doen.

Het liefst blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Hiervoor zijn vaak aanpassingen nodig, of een andere manier van werken in het huishouden. Bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden aan te leren. Ook kunnen taken soms eenvoudiger uitgevoerd worden of onderverdeeld in deeltaken. Daarnaast kan het helpen om een dag- of weekstructuur te gebruiken. 

Soms worden passende adviezen gegeven over het anders inrichten van het huis of om specifieke hulpmiddelen te gebruiken. Denk hierbij aan een wasmachine of wasdroger op hoogte plaatsen, het aanschaffen van een robotstofzuiger of het gebruik van een huishoudrooster. Ook is er de mogelijkheid om samen te bekijken wat familie, kinderen en kennissen kunnen en willen bijdragen.

De huishoudcoach is werkzaam bij Stip, het Steun en informatiepunt in de gemeente Heerde. De huishoudcoach is onafhankelijk en heeft een bewustwordings- en informatieve taak rondom het hele huishouden. Daarnaast kan de huishoudcoach ook doorverwijzen naar particuliere ondersteuningsmogelijkheden of de algemene voorziening schoon en leefbaar huis in Heerde. 

Soms is een maatwerkoplossing nodig. Dan kan de huishoudcoach doorverwijzen naar de gespreksvoerder van de gemeente Heerde. Dit gebeurt natuurlijk altijd in samenspraak en met toestemming van de cliënt. De huishoudcoach sluit een gesprek af met een schriftelijk, persoonlijk advies dat alleen voor de cliënt is. Aan de inzet van de huishoudcoach zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden voor een gesprek

U kunt zich aanmelden voor een gesprek met de huishoudcoach door te bellen naar (0578) 69 94 99.