Een geschikt huis

Het huis waarin u woont moet voor u geschikt zijn. Dit betekent dat u de belangrijkste ruimtes goed kunt bereiken en gebruiken.

Voordat u een aanvraag op het gebied van de Wmo indient, heeft u een gesprek met de gesprekvoerder Wmo. Deze bespreekt met u de punten die een belemmering vormen in uw dagelijks leven. Centraal hierbij staan uw mogelijkheden om naar tevredenheid deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Allereerst zoekt de gesprekvoerder samen met u naar mogelijkheden die u zelf heeft of de mogelijkheden die uw sociale omgeving u kan bieden. Hierbij kunt u denken aan een andere inrichting, een aanpassing of verbouwing van uw woning of het gebruik van hulpmiddelen.

Ook kijkt de gesprekvoerder naar wat andere organisaties voor u kunnen betekenen, zoals uw zorgverzekeraar of het UWV.

Alleen als al deze mogelijkheden geen of onvoldoende resultaat bieden, kijkt de gemeente of u een Wmo-voorziening (een maatwerkvoorziening) kunt krijgen.

Voorwaarden

  • U wordt door bijvoorbeeld ziekte of een handicap belemmerd in uw dagelijks functioneren.
  • U kunt dit niet zelf of met behulp van uw sociale netwerk oplossen.
  • U kunt geen gebruik maken van een gebruikelijke voorziening, algemene voorziening of andere wettelijke regeling.

Kosten

Dient u een aanvraag in? Dan moet u voor de Wmo-voorziening een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Aanvraag

U meldt uw aanvraag voor een maatwerkvoorziening bij de gemeente.

Ondersteuning Wmo online melden Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Kunt u of wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het meldformulier (pdf, 156Kb). Vul dit in en stuur het op naar de gemeente. U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

Bij uw aanvraag kunt u kiezen tussen twee vormen:

  1. Zorg in natura (ZIN). De gemeente biedt u een maatwerkoplossing aan. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage.
  2. Persoonsgebonden budget (PGB). U krijgt geld om zelf hulp in te kopen. U moet hiervoor wel een administratie bijhouden, want de gemeente wil graag weten waaraan u het budget besteedt.

Meer informatie