Een geschikt huis

Het huis waarin u woont moet voor u geschikt zijn. Dit betekent dat u de belangrijkste ruimtes goed kunt bereiken en gebruiken.

Voordat u een aanvraag op het gebied van de Wmo indient, heeft u een gesprek met de gesprekvoerder Wmo. Deze bespreekt met u de punten die een belemmering vormen in uw dagelijks leven. Centraal hierbij staan uw mogelijkheden om naar tevredenheid deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Allereerst zoekt de gesprekvoerder samen met u naar mogelijkheden die u zelf heeft of de mogelijkheden die uw sociale omgeving u kan bieden. Hierbij kunt u denken aan een andere inrichting, een aanpassing of verbouwing van uw woning of het gebruik van hulpmiddelen.

Ook kijkt de gesprekvoerder naar wat andere organisaties voor u kunnen betekenen, zoals uw zorgverzekeraar of het UWV.

Alleen als al deze mogelijkheden geen of onvoldoende resultaat bieden, kijkt de gemeente of u een Wmo-voorziening (een maatwerkvoorziening) kunt krijgen.

Voorwaarden

  • U wordt door bijvoorbeeld ziekte of een handicap belemmerd in uw dagelijks functioneren.
  • U kunt dit niet zelf of met behulp van uw sociale netwerk oplossen.
  • U kunt geen gebruik maken van een gebruikelijke voorziening, algemene voorziening of andere wettelijke regeling.

Kosten

Dient u een aanvraag in? Dan moet u voor de Wmo-voorziening een eigen bijdrage betalen.

Aanvraag

U meldt uw aanvraag voor een maatwerkvoorziening bij de gemeente.

Melden hulpvraag Wmo Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Kunt u of wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het meldformulier (pdf, 233Kb). Vul dit in en stuur het op naar de gemeente. U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

Wanneer de gemeente heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een voorziening op grond van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning, wordt deze normaal gesproken in de vorm van zorg in natura (ZIN) verstrekt. In sommige gevallen kan een voorziening ook in de vorm van een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB) worden toegekend. Lees de aanvullende informatie over ZIN of PGB.

Meer informatie