Beschermd wonen

Heeft u psychiatrische of psychosociale problemen en kunt u niet zelfstandig wonen? Dan is beschermd wonen een mogelijkheid.

Beschermd wonen is een maatwerkvoorziening waarbij u onderdak en begeleiding krijgt. U woont dan in een veilige en beschermde omgeving met 24 uur per dag toezicht.

Het doel van beschermd wonen is om bewoners te begeleiden naar (meer) zelfstandigheid en hen te laten meedoen in de samenleving.

Beschermde woonvormen

In een beschermde woonvorm is er meestal 24 uur per dag iemand aanwezig voor begeleiding van dagelijkse dingen, zoals dagbesteding, schoonmaken, onderhouden van sociale contacten en het voeren van een administratie.

Voorwaarden

  • U wordt door bijvoorbeeld een ziekte of handicap belemmerd in uw dagelijks functioneren.
  • U kunt dit niet zelf of met behulp van uw sociale netwerk oplossen.
  • U geen gebruik maken van een gebruikelijke voorziening, algemene voorziening of andere wettelijke regeling.

Kosten

Het gesprek met de gemeente en de hulp van een cliëntondersteuner is gratis. U betaalt wel een eigen bijdrage voor beschermd wonen.

Aanvraag

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor beschermd wonen, meldt u zich bij de gemeente.

Melden hulpvraag Wmo U heeft hiervoor DigiD nodig.

Kunt u of wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het meldformulier (pdf, 233Kb). Vul dit in en stuur het op naar de gemeente. U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

Maatwerkvoorziening

Beschermd wonen is een maatwerkvoorziening. Dit betekent dat de gemeente samen met u bekijkt welke ondersteuning voor u het beste is. De gespreksvoerder Wmo gaat met u in gesprek en maakt samen met u een ondersteuningsplan.

Wanneer de gemeente heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een voorziening op grond van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning, wordt deze normaal gesproken in de vorm van zorg in natura (ZIN) verstrekt. In sommige gevallen kan een voorziening ook in de vorm van een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB) worden toegekend. Lees de aanvullende informatie over ZIN of PGB.

Meer informatie

Beschermd wonen heette vroeger GGZ-C en valt nu onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij jeugdigen tot 18 jaar valt beschermd wonen onder de Jeugdwet.