Aanvullende huishoudelijke hulp

Kunt u hulp bij het huishouden gebruiken en is de algemene voorziening schoon en leefbaar huis niet voldoende? Vraag dan om huishoudelijke hulp via de gemeente.

Huishoudelijke hulp krijgt u in de eerste plaats via de algemene voorziening schoon en leefbaar huis. Daarvoor neemt u contact op met een van de zorgaanbieders.

In sommige gevallen is deze algemene voorziening niet voldoende. Bijvoorbeeld bij kinderen in crisissituaties of bij het overnemen van zorgtaken voor kinderen. In zo’n geval kunt u huishoudelijke hulp via de gemeente aanvragen. Dit is een maatwerkvoorziening.

Voorwaarden

  • U wordt door bijvoorbeeld een ziekte of handicap belemmerd in uw dagelijks functioneren.
  • U kunt dit niet zelf of met behulp van uw sociale netwerk oplossen.
  • Er is in uw situatie geen of te weinig gebruikelijke zorg aanwezig.
  • U kunt geen gebruik maken van een gebruikelijke voorziening, algemene voorziening of een andere wettelijke regeling.

Kosten

U betaalt voor de maatwerkvoorziening een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen.

Aanvraag

U meldt zich bij de gemeente voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp.

Ondersteuning Wmo online melden U heeft hiervoor DigiD nodig.

Kunt u of wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het meldformulier (pdf, 156Kb). Vul dit in en stuur het op naar de gemeente. U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

De gespreksvoerder Wmo gaat dan met u in gesprek en brengt in kaart welke ondersteuning u nodig heeft en wat in uw situatie past.

U kunt kiezen uit twee vormen van ondersteuning:

  1. Zorg in natura (ZIN). De gemeente biedt u dan een maatwerkoplossing aan. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage.
  2. Persoonsgebonden budget (PGB). U krijgt geld om zelf hulp in te kopen. Hiervoor moet u wel een administratie bijhouden, want de gemeente wil weten waaraan u het budget besteedt.