Verplaatsen met een vervoermiddel

Heeft u moeite met lopen, gaat fietsen niet meer of kunt u geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan kunt u zich misschien lokaal verplaatsen met een vervoermiddel.

Als u zich niet makkelijk kunt verplaatsen, is het lastig om vrienden en familie te bezoeken of naar een vereniging of sociaal-culturele instelling te gaan. In zo’n situatie zijn er wel manieren waarop u zich eenvoudig in de nabije omgeving kunt verplaatsen.

U kunt bijvoorbeeld een (tweedehands) auto, scootmobiel of een fiets met trapondersteuning gebruiken of kopen. Ook kunt u familie, buren of vrienden vragen om u ergens naartoe te brengen of om boodschappen voor u te doen. In sommige gevallen kunt u ook een vrijwilligersorganisatie of kerkgemeenschap om hulp vragen.

PlusOV

Heeft u een beperking en kunt u daardoor niet met de bus of trein reizen? Dan kunt u hiervoor een Wmo-indicatie krijgen. Dan kunt u via PlusOV (voorheen Regiotaxi) reizen in aangepaste voertuigen en met speciaal opgeleide chauffeurs. U betaalt voor het gebruik van PlusOV het normale tarief voor openbaar vervoer.

Ook andere instanties kunnen u misschien een oplossing bieden. Bijvoorbeeld voor:

  • vervoer van en naar uw werk. Informeer hierover bij uw werkgever of uitkeringsinstantie (UWV).
  • vervoer van uw kind van en naar school. Dit heet leerlingenvervoer.
  • vervoer naar medische instellingen. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar.

Maatwerkvoorziening

Pas als al deze mogelijkheden voor u niet mogelijk zijn, komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkvoorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voorwaarden

  • U wordt door bijvoorbeeld ziekte of een handicap belemmerd in uw dagelijks functioneren.
  • U kunt dit niet zelf of met behulp van uw sociale netwerk oplossen.
  • U kunt geen gebruik maken van een gebruikelijke voorziening, algemene voorziening of andere wettelijke regeling.

Kosten

U betaalt voor de maatwerkvoorziening een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Aanvraag

U meldt zich bij de gemeente voor een Wmo-voorziening.

Ondersteuning Wmo online melden Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Kunt u of wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het meldformulier (pdf, 156Kb). Vul dit in en stuur het op naar de gemeente. U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

U heeft eerst een gesprek met een Wmo-consulent. Als uit dit gesprek blijkt dat uw eigen mogelijkheden of hulp van uw sociale omgeving en andere organisaties niet voldoende zijn, kunt u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen.

U kunt bij uw aanvraag kiezen uit twee vormen van ondersteuning:

  1. Zorg in natura (ZIN). De gemeente biedt u dan een maatwerkoplossing aan. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage.
  2. Persoonsgebonden budget (PGB). U krijgt geld om zelf hulp in te kopen. Hiervoor moet u wel een administratie bijhouden, want de gemeente wil weten waaraan u het budget besteedt.

Meer informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)