Verplaatsen met een vervoermiddel

Heeft u moeite met lopen, gaat fietsen niet meer of kunt u geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan kunt u zich misschien lokaal verplaatsen met een vervoermiddel.

Als u zich niet makkelijk kunt verplaatsen, is het lastig om vrienden en familie te bezoeken of naar een vereniging of sociaal-culturele instelling te gaan. In zo’n situatie zijn er wel manieren waarop u zich eenvoudig in de nabije omgeving kunt verplaatsen.

U kunt bijvoorbeeld een (tweedehands) auto, scootmobiel of een fiets met trapondersteuning gebruiken of kopen. Ook kunt u familie, buren of vrienden vragen om u ergens naartoe te brengen of om boodschappen voor u te doen. In sommige gevallen kunt u ook een vrijwilligersorganisatie of kerkgemeenschap om hulp vragen.

PlusOV

Heeft u een beperking en kunt u daardoor niet met de bus of trein reizen? Dan kunt u hiervoor een Wmo-indicatie krijgen. Dan kunt u via PlusOV (voorheen Regiotaxi) reizen in aangepaste voertuigen en met speciaal opgeleide chauffeurs. U betaalt voor het gebruik van PlusOV het normale tarief voor openbaar vervoer.

Ook andere instanties kunnen u misschien een oplossing bieden. Bijvoorbeeld voor:

  • vervoer van en naar uw werk. Informeer hierover bij uw werkgever of uitkeringsinstantie (UWV).
  • vervoer van uw kind van en naar school. Dit heet leerlingenvervoer.
  • vervoer naar medische instellingen. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar.

Maatwerkvoorziening

Pas als al deze mogelijkheden voor u niet mogelijk zijn, komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkvoorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voorwaarden

  • U wordt door bijvoorbeeld ziekte of een handicap belemmerd in uw dagelijks functioneren.
  • U kunt dit niet zelf of met behulp van uw sociale netwerk oplossen.
  • U kunt geen gebruik maken van een gebruikelijke voorziening, algemene voorziening of andere wettelijke regeling.

Kosten

U betaalt voor de maatwerkvoorziening een eigen bijdrage

Aanvraag

U meldt zich bij de gemeente voor een Wmo-voorziening.

Melden hulpvraag Wmo Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Kunt u of wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het meldformulier (pdf, 233Kb). Vul dit in en stuur het op naar de gemeente. U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

U heeft eerst een gesprek met een Wmo-consulent. Als uit dit gesprek blijkt dat uw eigen mogelijkheden of hulp van uw sociale omgeving en andere organisaties niet voldoende zijn, kunt u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen.

Wanneer de gemeente heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een voorziening op grond van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning, wordt deze normaal gesproken in de vorm van zorg in natura (ZIN) verstrekt. In sommige gevallen kan een voorziening ook in de vorm van een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB) worden toegekend. Lees de aanvullende informatie over ZIN of PGB.

Meer informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)