Rolstoel

Door ziekte, een ongeval of ouderdom kunt u tijdelijk of langdurig problemen hebben met lopen. Een rolstoel kan dan een oplossing zijn om u in en om het huis te verplaatsen.

Een rolstoel is echter niet de enige oplossing. Soms zijn krukken, een rollator of een trippelstoel ook prima hulpmiddelen om u te ondersteunen bij het lopen. Als u problemen heeft met lopen, kijkt u eerst naar wat u zelf of met behulp van uw omgeving kunt doen.

Misschien kunt u zelf of via uw zorgverzekering hulpmiddelen of een (tweedehands) rolstoel regelen. U kunt ook familie, vrienden of buren vragen om u ergens naartoe te brengen. In sommige gevallen kunt u ook hulp vragen aan (sport)fondsen, een vrijwilligersorganisatie of een kerkgemeenschap.

Bij tijdelijke loopproblemen, zoals bij een gebroken been, kunt u vaak krukken of een rolstoel lenen bij een thuiszorgwinkel van Vérian of Medipoint.

Pas als al deze mogelijkheden voor u niet mogelijk zijn, komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkvoorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voorwaarden

  • U wordt door bijvoorbeeld ziekte of een handicap belemmerd in uw dagelijks functioneren.
  • U kunt dit niet zelf of met behulp van uw sociale netwerk oplossen.
  • U kunt geen gebruik maken van een gebruikelijke voorziening, algemene voorziening of andere wettelijke regeling.

Kosten

Voor een rolstoelvoorziening betaalt u geen eigen bijdrage.

Aanvraag

U meldt zich bij de gemeente voor een Wmo-voorziening.

Ondersteuning Wmo online melden Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Kunt u of wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het meldformulier (pdf, 156Kb). Vul dit in en stuur het op naar de gemeente. U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

U heeft eerst een gesprek met een Wmo-consulent. Als uit dit gesprek blijkt dat uw eigen mogelijkheden of hulp van uw sociale omgeving en andere organisaties niet voldoende zijn, kunt u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen.

U kunt bij uw aanvraag kiezen uit twee vormen van ondersteuning:

  1. Zorg in natura (ZIN). De gemeente biedt u dan een maatwerkoplossing aan. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage.
  2. Persoonsgebonden budget (PGB). U krijgt geld om zelf hulp in te kopen. Hiervoor moet u wel een administratie bijhouden, want de gemeente wil weten waaraan u het budget besteedt.

Er zijn verschillende soorten rolstoelen. Zo zijn er handbewogen en elektrisch aangedreven rolstoelen. Welke rolstoel voor u geschikt is, hangt af van uw beperking en het doel waarvoor u de rolstoel gaat gebruiken. Een sportrolstoel is ook mogelijk.

Meer informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)