Rolstoel

Door ziekte, een ongeval of ouderdom kunt u tijdelijk of langdurig problemen hebben met lopen. Een rolstoel kan dan een oplossing zijn om u in en om het huis te verplaatsen.

Een rolstoel is echter niet de enige oplossing. Soms zijn krukken, een rollator of een trippelstoel ook prima hulpmiddelen om u te ondersteunen bij het lopen. Als u problemen heeft met lopen, kijkt u eerst naar wat u zelf of met behulp van uw omgeving kunt doen.

Misschien kunt u zelf of via uw zorgverzekering hulpmiddelen of een (tweedehands) rolstoel regelen. U kunt ook familie, vrienden of buren vragen om u ergens naartoe te brengen. In sommige gevallen kunt u ook hulp vragen aan (sport)fondsen, een vrijwilligersorganisatie of een kerkgemeenschap.

Bij tijdelijke loopproblemen, zoals bij een gebroken been, kunt u vaak krukken of een rolstoel lenen bij een thuiszorgwinkel van Vérian of Medipoint.

Pas als al deze mogelijkheden voor u niet mogelijk zijn, komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkvoorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voorwaarden

  • U wordt door bijvoorbeeld ziekte of een handicap belemmerd in uw dagelijks functioneren.
  • U kunt dit niet zelf of met behulp van uw sociale netwerk oplossen.
  • U kunt geen gebruik maken van een gebruikelijke voorziening, algemene voorziening of andere wettelijke regeling.

Kosten

Voor een rolstoelvoorziening betaalt u geen eigen bijdrage.

Aanvraag

U meldt zich bij de gemeente voor een Wmo-voorziening.

Melden hulpvraag Wmo Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Kunt u of wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het meldformulier (pdf, 233Kb). Vul dit in en stuur het op naar de gemeente. U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

U heeft eerst een gesprek met een Wmo-consulent. Als uit dit gesprek blijkt dat uw eigen mogelijkheden of hulp van uw sociale omgeving en andere organisaties niet voldoende zijn, kunt u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen.

Wanneer de gemeente heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een voorziening op grond van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning, wordt deze normaal gesproken in de vorm van zorg in natura (ZIN) verstrekt. In sommige gevallen kan een voorziening ook in de vorm van een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB) worden toegekend. Lees de aanvullende informatie over ZIN of PGB.

Er zijn verschillende soorten rolstoelen. Zo zijn er handbewogen en elektrisch aangedreven rolstoelen. Welke rolstoel voor u geschikt is, hangt af van uw beperking en het doel waarvoor u de rolstoel gaat gebruiken. Een sportrolstoel is ook mogelijk.

Meer informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)