Leerlingenvervoer

Bij een vergoeding voor leerlingenvervoer gaat het altijd om de vervoerkosten van uw kind tussen het verblijfadres en de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de gewenste soort en richting. Dit kan een school voor (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs zijn.

U kunt een vergoeding krijgen voor vervoer per fiets, openbaar vervoer, eigen vervoer, taxi of busje. Of u een vergoeding krijgt en hoe hoog die vergoeding is, hangt af van de situatie van u en uw kind.

Aangepast leerlingenvervoer

Vervoer per taxi of busje heet aangepast leerlingenvervoer. In Heerde verzorgt PlusOV het leerlingenvervoer. PlusOV is een regionale vervoerscentrale van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Hattem, Lochem, Voorst en Zutphen.

Als u een vervoersvoorziening toegewezen krijgt, neemt PlusOV contact met u op om concrete afspraken te maken.

Voorwaarden

De gemeente beoordeelt uw verzoek om een vergoeding voor leerlingenvervoer. Hierbij kijkt de gemeente naar de volgende zaken:

  • Het hoofdverblijf van uw kind is in de gemeente Heerde. Daarbij maakt het niet uit of u als ouder of verzorger zelf in een andere gemeente staat ingeschreven.
  • De afstand tussen het huis of verblijfplaats van uw kind en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
  • De leeftijd van uw kind.
  • De mogelijkheden of beperkingen van uw kind om zelf naar school te gaan.

Soms vraagt de gemeente advies van een deskundige.

Kosten

Een vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen is gratis, maar soms moet u een eigen bijdrage betalen. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Aanvraag

Vervoersvoorziening aanvragen

Onvolledig ingevulde aanvragen nemen wij niet in behandeling. Controleer daarom voor het indienen van de aanvraag of u alle verklaringen en bijlagen hebt toegevoegd. Als wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een beschikking waarin staat of en zo ja, welke vervoersvoorziening wij hebben toegekend.

Let op: als u het ingescande aanvraagformulier per e-mail aan ons stuurt, wilt u dan de bewijsstukken (afbeeldingen) zoveel mogelijk samenvoegen tot één document.

Vragen en wijzigingen

  • Voor vragen over en wijzigingen van een vervoersvoorziening kunt u contact opnemen via vervoer@heerde.nl of (0578) 69 94 99.
  • Om te melden dat een kind niet mee gaat (vanwege bijvoorbeeld ziekte of tandartsbezoek) of voor vragen over het vervoer zelf (een kind is bijvoorbeeld niet opgehaald, te laat teruggebracht of er zijn problemen in de bus) kunt u bij PlusOV terecht.

Declareren schooljaar 2020/2021

Voor het declareren van de vervoerskosten van schooljaar 2020/2021 ontvangt u een declaratieformulier.

Overige informatie