Sociaal werk

Het sociaal werk is met twee sociaal werkers actief in de gemeente Heerde. Het vervangt het algemeen maatschappelijk werk.

Advies en ondersteuning

De sociaal werkers kunt u vinden in het CJG-gebouw aan de Stationsstraat in Heerde en in Hof van Cramer te Wapenveld. Daarnaast gaan de sociaal werkers op huisbezoek. Zij bieden advies en steun aan de inwoners van gemeente Heerde met vragen over relaties, opvoeding, geld, werk, eenzaamheid, zelfvertrouwen, verwerking en identiteit. 

Doel van sociaal werk

Het doel van sociaal werk is het versterken en vergroten van vaardigheden bij mensen om zelfstandig, eventueel met steun uit het eigen sociale netwerk, verder te kunnen. Dit sluit goed aan bij de gedachte van positieve gezondheid. Dat betekent dat gekeken wordt naar het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

Er is een nauwe samenwerking met collega’s uit het team van loket 0-100, zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties. Sociaal werk is de toegang voor de algemene voorziening regieondersteuning (avr). Steunpunt De Plu Heerde voor mantelzorgers en vrijwilligers valt ook onder het sociaal werk.