Hulp bij het huishouden

Lukt het u en/of uw huisgenoten niet altijd om zelf uw huishouden te doen? Door bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of ouderdom. Vaak is het mogelijk om dit met mensen in uw eigen omgeving op te lossen. Dit is niet altijd het geval. Dán is het mogelijk om gebruik te maken van de algemene voorziening schoon en leefbaar huis (AVSLH).

Kosten

Als u gebruik maakt van de algemene voorziening valt u onder het abonnementstarief. Dit betekent dat u via het CAK een vast bedrag van € 19,00 per maand betaalt voor al uw Wmo-voorzieningen.

Heeft u meerdere Wmo-voorzieningen vanuit de gemeente dan betaalt u hetzelfde bedrag. Er vindt dus geen stapeling van kosten plaats. 

Heeft u een laag inkomen en kunt u de kosten van de eigen bijdrage niet zelf betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor Bijzondere Bijstand.

Aanvraag

Voor het aanvragen kunt u zich rechtstreeks contact opnemen met één van onderstaande zorgaanbieders. De aanbieder bekijkt samen met u wat uw eigen mogelijkheden zijn en wat uw omgeving voor u kan betekenen. Als dit niet voldoende is, krijgt u ondersteuning in de vorm van hulp bij het huishouden.

De algemene voorziening is alleen bedoeld voor het schoon en leefbaar houden van de belangrijkste gebruiksruimtes, zoals de woonkamer, keuken, wc, douche, gang en slaapkamer. Het resultaat is belangrijk, namelijk dat uw huis schoon en leefbaar is. Samen met de aanbieder wordt er gekeken welke werkzaamheden daarvoor verricht moeten worden. De aanbieder bepaalt hoeveel tijd daarvoor nodig is. Dit kan dus per situatie verschillen.

De volgende aanbieders kunt u benaderen als u gebruik wilt maken van de algemene voorziening:

Naam aanbieder website telefoonnummer
WZU Veluwe www.wzuveluwe.nl 0578 - 763708
Vérian www.verian.nl 088 - 1263126
Viattence www.viattence.nl 0578 - 668449
Tzorg www.tzorg.nl 053 - 3034242
Buurtdiensten www.buurtdiensten.nl 06 - 82721672

Maatwerkvoorziening

Is de ondersteuning volgens deze algemene voorziening in uw situatie niet voldoende? Dan kunt u in sommige gevallen een maatwerkvoorziening voor huishoudelijk verzorging aanvragen. Dit is ondersteuning vanuit de gemeente.