Begeleiding

Heeft u ondersteuning nodig bij praktische dagelijkse zaken? En is de algemene voorziening regieondersteuning niet voldoende? Dan kunt u om begeleiding vragen.

U kunt u hulp krijgen bij het regelen van dingen, zoals de administratie of boodschappen. Ook het maken van contact met anderen kan hieronder vallen. Lees de informatie op de pagina Ondersteuning als u het zelf niet meer kan regelen.

Als deze ondersteuning in uw situatie niet voldoende is, kan de gemeente samen met u kijken naar andere vormen van begeleiding. Dit kan een maatwerkvoorziening voor u of ondersteuning voor uw mantelzorger zijn.

De begeleiding kan individuele hulp zijn of ondersteuning in een groep. Dit laatste heet dagbesteding.

Voorwaarden

  • U wordt door bijvoorbeeld ziekte of een handicap belemmerd in uw dagelijks functioneren.
  • U kunt dit niet zelf of met behulp van uw sociale netwerk oplossen.
  • U kunt geen gebruik maken van een gebruikelijke voorziening, algemene voorziening of andere wettelijke regeling.

Kosten

Het gesprek met een medewerker van de gemeente en de hulp van een cliëntondersteuner is gratis.

Voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

Aanvraag

U meldt zich bij de gemeente voor begeleiding. Dit is een maatwerkvoorziening.

Melden hulpvraag Wmo Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Kunt u of wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het meldformulier (pdf, 233Kb). Vul dit in en stuur het op naar de gemeente. U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

De gespreksvoerder Wmo gaat met u in gesprek. Deze brengt samen met u in kaart welke ondersteuning u nodig heeft en past bij uw situatie.

Wanneer de gemeente heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een voorziening op grond van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning, wordt deze normaal gesproken in de vorm van zorg in natura (ZIN) verstrekt. In sommige gevallen kan een voorziening ook in de vorm van een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB) worden toegekend. Lees de aanvullende informatie over ZIN of PGB.