Begeleiding

Heeft u ondersteuning nodig bij praktische dagelijkse zaken? En is de algemene voorziening regieondersteuning niet voldoende? Dan kunt u om begeleiding vragen.

Via de algemene voorziening regieondersteuning kunt u hulp krijgen bij het regelen van dingen, zoals de administratie of boodschappen. Ook het maken van contact met anderen kan hieronder vallen.

Als deze algemene voorziening in uw situatie niet voldoende is, kan de gemeente samen met u kijken naar andere vormen van begeleiding. Dit kan een maatwerkvoorziening voor u of ondersteuning voor uw mantelzorger zijn.

De begeleiding kan individuele hulp zijn of ondersteuning in een groep. Dit laatste heet dagbesteding.

Voorwaarden

  • U wordt door bijvoorbeeld ziekte of een handicap belemmerd in uw dagelijks functioneren.
  • U kunt dit niet zelf of met behulp van uw sociale netwerk oplossen.
  • U kunt geen gebruik maken van een gebruikelijke voorziening, algemene voorziening of andere wettelijke regeling.

Kosten

Het gesprek met een medewerker van de gemeente en de hulp van een cliëntondersteuner is gratis.

Voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

Aanvraag

U meldt zich bij de gemeente voor begeleiding. Dit is een maatwerkvoorziening.

Ondersteuning Wmo online melden Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Kunt u of wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het meldformulier (pdf, 156Kb). Vul dit in en stuur het op naar de gemeente. U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

De gespreksvoerder Wmo gaat met u in gesprek. Deze brengt samen met u in kaart welke ondersteuning u nodig heeft en past bij uw situatie.

U kunt bij uw aanvraag kiezen uit twee vormen van ondersteuning:

  1. Zorg in natura (ZIN). De gemeente biedt u dan een maatwerkoplossing aan. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage.
  2. Persoonsgebonden budget (PGB). U krijgt geld om zelf hulp in te kopen. Hiervoor moet u wel een administratie bijhouden, want de gemeente wil weten waaraan u het budget besteedt.