Advies- en meldpunt verward gedrag

Inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving kunnen terecht bij het Advies- en meldpunt verward gedrag.

Het Advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 23.00 uur via 088 – 933 55 00.

Wie het Advies- en meldpunt belt, wordt voorzien van advies. Als advies niet volstaat, wordt voor passende opvolging gezorgd. Per 1 januari kunnen inwoners en professionals hier ook melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Wanneer belt iemand het advies- en meldpunt verward gedrag?

Inwoners en professionals kunnen dit nummer bellen als zij zich zorgen maken over iemand die verward gedrag vertoont. Het kan bijvoorbeeld gaan om een buurvrouw die al een tijd haar gordijnen dicht heeft. Of over een kennis die in een sociaal isolement is beland en zichzelf verwaarloost. Als een hulpverlener bekend is, kan deze natuurlijk beter direct gebeld worden.

Hoe werkt het Advies- en meldpunt?

De beller krijgt een ervaren hulpverlener aan de lijn. Deze geeft de beller advies, of zet de melding door naar de gemeente waar betrokkene woonachtig is. In het laatste geval zal de gemeente op korte termijn kijken welke ondersteuning nodig is in de specifieke situatie.

Waarom dit Advies- en meldpunt?

Gemeenten willen tijdig ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen. Hierbij is vroegtijdig signaleren belangrijk. Om deze signalen op de juiste plek binnen te krijgen, is het Advies- en meldpunt in het leven geroepen. Op deze manier kunnen inwoners en professionals tijdig hun zorgen uiten en kan de gemeente, indien nodig, ondersteuning starten of zorgprofessionals inschakelen.

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz van kracht

Heeft u het vermoeden dat iemand gedwongen zorg nodig heeft? Vanaf 1 januari kunt u hiervan ook melding doen bij het Advies- en meldpunt verward gedrag. Daarvoor is de nieuwe Wet verplichte ggz het kader. De Rijksoverheid informeert over de kaders die voor gedwongen zorg gelden: www.rijksoverheid.nl (zoeken op ‘gedwongen opname en dwang’).

Praktische informatie over het Advies- en meldpunt

Het Advies- en meldpunt verward gedrag neemt meldingen in ontvangst voor de 16 gemeenten van de regio’s Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek. Het Advies- en meldpunt is iedere dag bereikbaar van 08:30 tot 23:00 uur via 088 – 933 55 00.