113 Zelfmoordpreventie

Deze stichting wil zelfmoord en zelfbeschadigend gedrag voorkomen en wil suïcidale mensen, hun naasten en nabestaanden ondersteunen.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie. De organisatie bestaat uit psychologen en psychiaters.

Als u aan zelfmoord denkt, somber of depressief bent, kunt u daar anoniem met 113 Zelfmoordpreventie over praten via de telefoon of chat.

Contactgegevens

Openingstijden: 24 uur per dag, 7 dagen per week.