Wat is de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Soms is daar hulp bij nodig. De gemeente ondersteunt u hierin en wil daarom met u in gesprek gaan.

Algemene voorziening en maatwerkvoorziening

In de Wmo is een verschil tussen een algemene voorziening en een maatwerkvoorziening. Een algemene voorziening is voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen zonder beperkingen. Om gebruik te maken van een algemene voorziening hoeft u niet eerst naar de gemeente.

Als een algemene voorziening voor u niet voldoende is, kunt u ondersteuning van de gemeente krijgen. Dit heet een maatwerkvoorziening. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoel of aanpassingen aan uw woning.

Voor een maatwerkvoorziening zijn strengere voorwaarden. U betaalt hiervoor ook een eigen bijdrage.

Meer informatie

www.regelhulp.nl