Toegankelijkheid

De website van de gemeente Heerde is gemaakt conform de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen, niveau WCAG 2.1 AA, afgezien van eventuele punten hieronder.

Door te voldoen aan deze richtlijnen is onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Deze verklaring is afgegeven door Stichting Accessibility.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website: zorgvraag.heerde.nl

De volgende onderdelen of URL's zijn uitgesloten van deze verklaring:

Bekijk de volledige uitslag van het toegankelijkheidsonderzoek.

Verbeterpunt PDF-bestanden

De gemeente Heerde voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen voor de PDF-bestanden.

Specificatie

WCAG 2.1, niveau AA.

Oorzaak

PDF-bestanden op de website worden nog niet toegankelijk aangemaakt.

Gevolg

Mensen met een functiebeperking kunnen geen of minder gebruik maken van PDF-bestanden op de website.

Alternatieven

Geen.

Maatregelen 

Er is een verbeterplan in werking gezet om de PDF-bestanden aan de toegankelijkheidsrichtlijnen te laten voldoen.

Planning

30-06-2021 voldoen alle PDF-bestanden ook aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Reactiemogelijkheid

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 31-10-2019.