Gesprek

De gespreksvoerder Wmo van de gemeente kijkt in een persoonlijk gesprek samen met u naar oplossingen bij uw eventuele problemen met zelfredzaamheid en participatie.

Hierbij betrekt de gesprekvoerder vaak ook uw omgeving, want misschien kunt u met behulp van familie en vrienden zelf uw vraag oplossen.

Is dit niet mogelijk? Dan kijkt de gesprekvoerder samen met u naar oplossingen die het beste bij uw situatie passen. De gesprekvoerder legt ook uit welke gebruikelijke voorzieningen en algemene voorzieningen er zijn.

Het gesprek is meestal bij u thuis. Als u dat prettig vindt, kunt u bij het gesprek ook uw partner, familie of iemand anders betrekken. U kunt zich ook laten ondersteunen door een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Persoonlijk plan

U kunt een persoonlijk plan schrijven dat als uitgangspunt dient voor het gesprek. In dit plan schrijft u uw ondersteuningsvraag en eventuele oplossingen. 

Ondersteuningsplan

De gespreksvoerder Wmo maakt een verslag van het gesprek. Dit verslag is het ondersteuningsplan. Wij sturen u dit plan binnen twee weken na het gesprek toe. In het ondersteuningsplan staat wat er gezamenlijk besproken is en wat daarvan de uitkomsten zijn, welke mogelijkheden u zelf heeft en waar u ondersteuning nodig heeft.

Informatie van andere instanties

Als het nodig is om meer informatie over u of uw situatie te krijgen, vraagt de gemeente uw toestemming daarvoor. Wij nemen daarna contact op met die organisatie. Denk bijvoorbeeld aan uw behandelaar of het team Jeugd.