ZIN of PGB?

Wanneer de gemeente heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een voorziening op grond van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, wordt deze normaal gesproken in de vorm van zorg in natura (ZIN) verstrekt.

In sommige gevallen kan een voorziening ook in de vorm van een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB) worden toegekend.

Maar wat is een PGB precies en wat komt erbij kijken? Antwoorden op deze vragen vindt u in onderstaande documenten.

Na het bestuderen hiervan kunt u voor uzelf de balans opmaken of u een PGB wilt aanvragen. De gemeente informeert u of u wel of niet in aanmerking komt voor een PGB.