U kunt via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Wilt u toch iets regelen? Neem dan contact met ons op. Lees meer in het nieuwsbericht.

Gebruikelijke zorg

Gebruikelijke zorg is de normale dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten elkaar geven.

Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het eten en drinken, wassen en aankleden en schoonmaken.

Als de gemeente een maatwerkvoorziening toekent, kijkt zij eerst naar wat u zelf kunt en wat uw partner of huisgenoten kunnen doen. Voor dit gedeelte krijgt u geen maatwerkvoorziening.

De gemeente kijkt samen met u naar wat u zelf kunt doen of organiseren voor uw zorg. Dit betekent dat u soms toch zelf huishoudelijke klussen moet doen, ook als u dit niet gewend bent.