Eigen bijdrage in de zorg

Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet u vaak een eigen bijdrage betalen.

De eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen is anders dan die voor algemene voorzieningen. Dit verschil leest u hieronder.

Eigen bijdrage bij maatwerkvoorzieningen

Als u 18 jaar bent of ouder, betaalt u voor een maatwerkvoorziening Wmo een eigen bijdrage. Dat geldt bijvoorbeeld voor begeleiding of dagbesteding, maar ook voor hulpmiddelen als een scootmobiel of een woningaanpassing.

Heeft u of uw kind zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Ook dan moet u voor voorzieningen een eigen bijdrage betalen.

U betaalt geen eigen bijdrage voor een rolstoel, ook niet voor een elektrische of een sportrolstoel. Voor hulp van een cliëntondersteuner hoeft u ook geen eigen bijdrage te betalen.

Hoogte van de eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van:

  • uw inkomen,
  • uw gezinssituatie,
  • de zorg die u krijgt,
  • de kostprijs van de voorziening die u krijgt.

U betaalt nooit meer dan de kostprijs. Als u de voorziening niet (meer) gebruikt, hoeft u de eigen bijdrage ook niet meer te betalen.

De gemeente geeft de kosten van uw voorziening of ondersteuning door aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent vervolgens de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de facturen voor de eigen bijdrage. Dit gebeurt meestal per vier weken.

Op de website van het CAK vindt u een rekenprogramma waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage zal zijn.

Belastingaftrek

In sommige gevallen kunt u de eigen bijdrage aftrekken van de belasting. U kunt bij de Belastingdienst uitzoeken of u hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie en ondersteuning vindt u op www.meerkosten.nl en www.rijksoverheid.nl.

Eigen bijdrage bij algemene voorzieningen

Bij algemene voorzieningen is de eigen bijdrage niet afhankelijk van uw inkomen en wordt dit niet via het CAK berekend.

Collectieve zorgverkering

Sommige collectieve zorgverzekeraars vergoeden een deel van de eigen bijdrage die u moet betalen. De collectieve verzekering van de gemeente Heerde vergoedt bijvoorbeeld maximaal € 400,- op de eigen bijdrage die u voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo moet betalen.