Eigen bijdrage in de zorg

Voor een aantal maatwerkvoorzieningen moet u een eigen bijdrage betalen. Dit noemen we het abonnementstarief.

Belangrijk voor u om te weten:
•    De eigen bijdrage € 19,00 per maand.
•    Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
•    U betaalt per maand aan het CAK. In plaats van per 4 weken (28 dagen). 

Het bedrag van € 19,00 is voor:
•    Hulp in het huishouden als maatwerkvoorziening
•    Hulp in het huishouden via de algemene voorziening schoon en leefbaar huis
•    Begeleiding
•    Hulpmiddelen en voorzieningen
•    Ondersteuning van de mantelzorg
•    Dagbesteding

Meer weten?

Heeft u vragen over de hulp of ondersteuning die u ontvangt? Neem dan contact op met Zorgvraag Heerde via telefoonnummer (0578) 699 49 49.

Heeft u vragen over de betaling van de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK.