Informatie

Wilt u meer informatie? Klik dan op één van de onderstaande onderwerpen.

 • Wat is de Wmo?

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

 • De procedure

  Wilt u ondersteuning van de gemeente? Dit begint altijd met een melding. Als uw vraag niet direct beantwoord kan worden, heeft u een gesprek met een gesprekvoerder Wmo.

 • Begrippen

  Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komen veel verschillende termen voorbij. Hier vindt u een uitleg van een aantal van deze begrippen.

 • Beleid en verordeningen

  Op www.heerde.nl vindt u een verzameling van beleidsregels en verordening voor het sociaal domein (zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen).

 • Bezwaar, beroep of klacht

  Als u het niet eens bent met een besluit, beslissing of behandeling kunt u in een aantal gevallen bezwaar maken, beroep instellen of een klacht indienen.

 • Over deze website