Toeslagen

Soms heeft u een steuntje in de rug nodig, omdat u te weinig inkomen heeft om alle kosten te betalen. U kunt dan onder voorwaarden gebruik maken van toeslagen.

 • Energietoeslag

  De energietoeslag is een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid voor de hoge energielasten en is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. De hoogte van de energietoeslag is maximaal € 1.300,- per huishouden en wordt eenmalig uitgekeerd.

 • Collectieve zorgverzekering

  Als u een laag inkomen heeft, is het vaak moeilijk om de premie van de zorgverzekering te betalen. Daarom is er een speciale zorgverzekering: de gemeentepolis.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u langer dan 3 jaar een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

 • Studietoeslag

  Een studietoeslag is voor scholieren of studenten van 15 jaar of ouder die door een structurele medische beperking geen geld kunnen bijverdienen om de studiekosten te betalen.

 • Activiteitenbijdrage

  Wilt u of uw kind meedoen aan een activiteit op het gebied van sport, cultuur of scholing, maar kunt u dit met uw inkomen niet betalen? Dan is een activiteitenbijdrage misschien een oplossing hiervoor.

 • Tegemoetkoming premie zorgverzekering

  Als u een laag inkomen heeft, is het vaak moeilijk om de premie van de zorgverzekering te betalen. Zeker als u chronisch ziek bent of een handicap heeft.

 • Belastingdienst Toeslagen

  De Belastingdienst heeft ook enkele toeslagen voor mensen met geen of weinig inkomen. Denk bijvoorbeeld aan de huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.

 • Inkomensgrenzen per 1 juli 2022