Kwijtschelding belastingen

Heeft u een laag inkomen en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u voor een deel van de kosten kwijtschelding aanvragen.

Kwijtschelding betekent dat u deze kosten niet hoeft te betalen. Het hangt van uw persoonlijke financiële situatie af of u kwijtschelding kunt krijgen. De gemeente kijkt hierbij naar uw inkomen, uitgaven en vermogen.

Automatische kwijtschelding

Heeft u kwijtschelding aangevraagd en gekregen en blijft uw (financiële) situatie gelijk? Dan komt u misschien in aanmerking voor automatische kwijtschelding. Zo hoeft u niet elk jaar een aanvraag in te dienen.

Let op: u moet voor automatische kwijtschelding wel de gemeente toestemming geven om gegevens te controleren en op te vragen bij instanties als de Belastingdienst, het UWV en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U staat als inwoner ingeschreven in de gemeente Heerde.
  • U geeft de gemeente alle nodige bewijsstukken van uw inkomen en vermogen.

Kosten

Een verzoek voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is gratis.

Bijzonderheden

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding en kunt u de gemeentelijke belastingen niet in een keer betalen? Vraag dan om een betalingsregeling bij de gemeente. U mag dan de belastingen in termijnen of later betalen. De gemeente moet deze aanvraag wel eerst goedkeuren.

Aanvraag

Met ingang van 1 januari 2019 behandelt GBLT de verzoeken om kwijtschelding voor de gemeente Heerde. De werkwijze die GBLT hanteert is hetzelfde als bij de gemeente Heerde.

U moet alleen ergens anders kwijtschelding aanvragen. Er verandert verder niets voor u. GBLT behandelt uw verzoek zowel voor de gemeentelijke belastingen als voor de waterschapsbelastingen. U hoeft dus maar één verzoek in te dienen.

Kwijtschelding aanvragen kan heel eenvoudig via de website van GBLT:

U kunt het ook telefonisch aanvragen via 088-064 55 55 (lokaal tarief).

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingaanslag die u moet betalen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat u de belasting eerst moet betalen. Achteraf wordt onderzocht of deze betaling terecht is.

Als u de aanslag niet kunt betalen, kunt u samen met het indienen van uw bezwaarschrift uitstel van betaling aanvragen.