Kinderen laten meedoen

De gemeente Heerde wil met het Kindpakket gezinnen ondersteunen, zodat meedoen voor alle kinderen mogelijk is.

In Nederland, en ook in Heerde, kunnen niet alle kinderen meedoen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn, zoals meedoen met voetbal, een schoolreisje of een verjaardag vieren. Dit komt bijvoorbeeld door het lage inkomen van ouders. Voor deze kinderen is er Kindpakket.

Inhoud Kindpakket

Het Kindpakket bevat een aantal regelingen die kinderen in armoede ondersteunen, denk hierbij aan:

  • Schoolspullen;
  • Sporten (lidmaatschappen);
  • Deelnemen aan culturele activiteiten;
  • Zwemlessen;
  • Kleding voor sport;
  • Schoolreis of een excursie;
  • Kinderen met taalachterstand krijgen voor- en vroegschoolse educatie.

Voorwaarden

U kunt voor uw kind een beroep doen op het Kindpakket als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw kind is nog geen 18 jaar;
  • Uw (gezamenlijk) inkomen bedraagt niet meer dan 120% van de geldende bijstandsnorm.

Kosten

Aan een aanvraag Kindpakket zijn voor u geen kosten verbonden.

Aanvraag

Via www.kindpakket.nl kunt u een aanvraag doen.

De aanvraag komt terecht bij Stichting Leergeld Noord-Veluwe, die de aanvraag gaat beoordelen en toe- of afwijzen. Vergoedingen worden altijd in natura verstrekt en nooit in geld.

Meer informatie

Neem contact op via www.leergeldnoordveluwe.nl of lees onderstaande folders.