Extra's bij laag inkomen

 • Toeslagen

  Soms heeft u een steuntje in de rug nodig, omdat u te weinig inkomen heeft om alle kosten te betalen. U kunt dan onder voorwaarden gebruik maken van toeslagen.

 • Kwijtschelding belastingen

  Heeft u een laag inkomen en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u voor een deel van de kosten kwijtschelding aanvragen.

 • Kinderen laten meedoen

  De gemeente Heerde wil met het Kindpakket gezinnen ondersteunen, zodat meedoen voor alle kinderen mogelijk is.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u extra kosten die u niet of niet helemaal zelf kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand.

 • Hulp bij geldproblemen

  Ervaart u armoede, heeft u schulden of vindt u het moeilijk om rond te komen? In een aantal gevallen kunt u hiervoor hulp krijgen.

 • Collectieve zorgverzekering (gemeentepolis)

  Een goede zorgverzekering is belangrijk. Daar is iedereen het over eens. Maar voor veel mensen met een laag inkomen is die vaak moeilijk te betalen. Daarom is er voor deze mensen een speciale zorgverzekering: de gemeentepolis. Vanaf 1 januari 2022 biedt Aevitae (spreek uit: évité) deze Gemeentepolis aan.

 • Inkomensgrenzen per 1 juli 2022