Extra's bij laag inkomen

 • Toeslagen

  Soms heeft u een steuntje in de rug nodig, omdat u te weinig inkomen heeft om alle kosten te betalen. U kunt dan onder voorwaarden gebruik maken van toeslagen.

 • Kwijtschelding belastingen

  Heeft u een laag inkomen en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u voor een deel van de kosten kwijtschelding aanvragen.

 • Kinderen laten meedoen

  De gemeente Heerde wil met het Kindpakket gezinnen ondersteunen, zodat meedoen voor alle kinderen mogelijk is.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u extra kosten die u niet of niet helemaal zelf kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand.

 • Hulp bij geldproblemen

  Ervaart u armoede, heeft u schulden of vindt u het moeilijk om rond te komen? In een aantal gevallen kunt u hiervoor hulp krijgen.

 • Inkomensgrenzen per 1 juli 2021

  De inkomensgrens is 120% van de bijstandsnorm. U komt mogelijk in aanmerking als uw inkomen niet hoger is dan de inkomensgrens.