Heeft u een steuntje in de rug nodig bij uw dagelijkse problemen?

Overziet u het soms allemaal even niet en heeft u een advies of ondersteuning nodig om de controle terug te vinden? Dit kan als u bijvoorbeeld te maken krijgt met psychosociale problemen, beginnende dementie, psychische klachten. Het kan ook zijn dat u mantelzorger bent van iemand die met deze problemen te maken heeft. Dan kan de voorziening regieondersteuning u helpen om passende ondersteuning te vinden voor uw situatie.

U kunt zich te allen tijde aanmelden voor een vrijblijvend gesprek. Dit gesprek heeft u met een met een ervaren en speciaal opgeleide medewerker. Samen met deze medewerker wordt er naar uw situatie, vragen en behoeften gekeken. Daar waar mensen in uw directe omgeving (mantelzorgers, familie en vrienden) niet volledig in staat zijn om u ondersteuning te bieden kan er kortdurende ondersteuning op individuele of groepsbasis worden ingezet.

Het doel van de voorziening is om u te ondersteunen zodat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. De algemene voorziening regieondersteuning is vrijgesteld van het abonnementstarief.

U kunt de voorziening aanvragen door contact op te nemen met Zorgvraag Heerde.

Vérian voert in Heerde de algemene voorziening regieondersteuning (AVR) uit en werkt daarbij nauw samen met de gemeente Heerde en vijf lokale partners: Hanzeheerd Brinkhoven, Viattence Wendhorst, Zoethout, Philadelphia Zorg en WZU Veluwe Rehoboth.

Terug naar de hoofdpagina