Heeft u af en toe hulp nodig bij uw huishouden?

Want lukt het u en/of uw huisgenoten niet altijd om zelf uw huishouden te doen? Dit kan bijvoorbeeld komen door ziekte, een ongeval of ouderdom. Vaak is het mogelijk om dit met mensen in uw eigen omgeving op te lossen. Dit is niet altijd het geval. Dán is het mogelijk om gebruik te maken van de algemene voorziening schoon en leefbaar huis (AVSLH).

Neem rechtstreeks contact op met een zorgaanbieder

Voor aanmelding kunt u zich rechtstreeks melden bij één van de zorgaanbieders. De aanbieders zijn WZU Veluwe, Vérian, Viattence en De Nieuwe Zorg Thuis.De aanbieder bekijkt samen met u wat uw eigen mogelijkheden zijn en wat uw omgeving voor u kan betekenen. Als dit niet voldoende is, krijgt u ondersteuning in de vorm van hulp bij het huishouden.

Het resultaat is belangrijk, namelijk dat uw huis schoon en leefbaar is. De aanbieder bepaalt samen met u welke werkzaamheden daarvoor verricht moeten worden. De aanbieder bepaalt hoeveel tijd daarvoor nodig is. Dit kan dus per situatie verschillen. De algemene voorziening is alleen bedoeld voor het schoon en leefbaar houden van de belangrijkste gebruiksruimtes, zoals de woonkamer, keuken, wc, douche, gang en slaapkamer.

Wat zijn de kosten?

Als u gebruik maakt van de algemene voorziening valt u onder het abonnementstarief. Dit betekent dat u via het CAK een vast bedrag van € 19,00 per maand betaalt voor al uw Wmo-voorzieningen.

Heeft u meerdere Wmo-voorzieningen vanuit de gemeente dan betaalt u hetzelfde bedrag. Er vindt dus geen stapeling van kosten plaats. De volgende aanbieders kun u benaderen als u gebruik wilt maken van de algemene voorziening:

Terug naar de hoofdpagina