Veel gestelde vragen en antwoorden

De jeugdhulp die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet 

Ook houdt uw (pleeg)kind dezelfde hulpverlener. Voor een klein aantal jeugdigen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. Wij informeren u en uw (pleeg)kind voor het eind van het jaar als er iets voor u verandert. U ontvangt 

Wat is de reden van de wetswijziging?

Het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk is het soms lastig is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom wordt per 1 januari het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

Wat verandert er?

  • In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige. 
  • Vanaf 1 januari 2022 wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag. 

Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer

Wat verandert er precies voor mijn (pleeg)kind door deze wetswijziging?

De zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Wordt een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de jeugdhulp? Dan krijgt uw (pleeg)kind een nieuwe contactpersoon bij die gemeente. U ontvangt van ons een brief hierover voor het eind van dit jaar. 

Uw (pleeg)kind heeft na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig 

Dit kunt u melden bij de nieuwe gemeente die in de brief staat. Als de ondersteuning afloopt, kijken zij naar het mogelijke vervolg van de hulp. 

Waar kunt u terecht met vragen over deze wetswijziging?

Tot en met 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon bij uw gemeente. Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente. Die vindt u in de brief die u ontvangen heeft.

Terug naar de hoofdpagina.