Wijzigingen Bijzondere Bijstand per 1 januari 2018

De regels voor de Bijzondere Bijstand zijn per 1 januari 2018 bijgesteld. Als u in 2017 Bijzondere Bijstand heeft aangevraagd of van plan bent om dit in 2018 te doen, lees dan verder.

Vergoeding medische kosten

Vanaf 1 januari 2018 worden medische kosten niet meer vergoed vanuit de Bijzondere Bijstand wanneer deze kosten gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekering. Het is dus van groot belang dat u de juiste zorgverzekering kiest.

Wij hanteren hierbij de norm van het pakket van GarantVerzorgd3 van Menzis. Als u bijvoorbeeld medische kosten heeft die niet worden vergoed via de door u gekozen zorgverzekering  maar wel via het pakket GarantVerzorgd3, dan worden deze kosten niet vergoed.

Internetkosten worden niet meer vergoed

Vanaf 1 januari 2018 vallen de kosten voor internet onder de algemene kosten van bestaan en worden deze niet meer vergoed vanuit de Bijzondere Bijstand.

Bijzondere Bijstand aanvragen met terugwerkende kracht

Normaal gesproken wordt er geen Bijzondere Bijstand verleend voor kosten die vóór de aanvraagdatum zijn gemaakt. Periodieke Bijzondere Bijstand, bijvoorbeeld voor de kosten van bewindvoering of vergoeding van de bijdrage voor huishoudelijke hulp, kan worden verstrekt over een periode van maximaal het lopende kalenderjaar.

Alleen in uitzonderlijke gevallen en op basis van individuele omstandigheden is Bijzondere Bijstand met terugwerkende kracht mogelijk.

Inkomensgrenzen tot pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid:

Inkomensgrens 120%:

Alleenstaande

€ 1.131,02

Gehuwden

€ 1.615,74 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

Inkomensgrenzen vanaf pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid:

Inkomensgrens 120%:

Alleenstaande

€ 1.271,65

Gehuwden

€ 1.739,00 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

Meer informatie over zorgverzekering

Als u meer informatie wilt over zorgverzekeringen kunt u dit vinden op de website van Gezond Verzekerd.

Terug naar de hoofdpagina over Bijzondere Bijstand.

Uitgelicht