Vrijwilligers: gratis verzekering en VOG

Iedere vrijwilliger, die actief is in de gemeente Heerde of voor een organisatie uit de gemeente of iedere mantelzorger, is automatisch en gratis verzekerd!

Let op: het is belangrijk dat altijd eerst de verzekering van de persoon of vereniging benaderd wordt. Als de verzekering niets uitkeert, kunt u terugvallen op de gemeente.

De gemeente doet dit uit waardering voor het vele goede werk dat vrijwilligers verrichten. Het gaat hierbij om de aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering.

Komt u in aanmerking?

De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Daaronder valt ook mantelzorg. Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd:

  • Ongeacht hun leeftijd
  • Ook bij eenmalige activiteiten
  • Geen minimum aantal uren
  • Ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

Inhoud verzekeringspolis

  • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • Rechtsbijstand voor vrijwilligers
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

De verzekering biedt een zeer ruime dekking en er is geen ingewikkelde administratie voor nodig. Dus iedere vrijwilliger, die actief is in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente of iedere mantelzorger, is automatisch verzekerd. Bijvoorbeeld ook een voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind of familielid dat regelmatig zorg verleent aan een ander.

Gratis Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers

Heeft u als vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen.

Meer weten over het aanvragen van een gratis VOG? Lees dan de informatie op www.justis.nl.