Update energietoeslag gemeente Heerde

De Regeling eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Heerde is vastgesteld door het college. Voldoet uw huishouden aan de voorwaarden? En is dat bij ons bekend? Dan krijgt u automatisch de eenmalige energietoeslag van € 800 uitgekeerd. Dit is bij ons bekend als u op de peildatum van 1 april 2022 een bijstandsuitkering en/of aanvullende voorziening (minimabeleid) van de gemeente ontvangt. 

Wij verwachten deze automatische uitkering eind april te verstrekken

Niet iedereen valt onder deze automatische betaling. Denkt u dat u of iemand in uw omgeving wel recht heeft op de energietoeslag? Dan kunt u vanaf 16 mei een aanvraag indienen. U vindt het aanvraagformulier vanaf 16 mei op deze website.

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden

Er geldt bijvoorbeeld een inkomensgrens. Alleen als het gezinsinkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm komt u in aanmerking. Zie ook onderstaande tabel met inkomensgrenzen. Studenten die studiefinanciering ontvangen of mensen die in een zorg- of verpleeginstelling verblijven, ontvangen geen energietoeslag. U vindt alle voorwaarden in de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Heerde

Inkomensgrenzen tot de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid Inkomensgrens
Alleenstaande (ouder) € 1.244,54
Gehuwden/samenwonend € 1.777,92 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

Inkomensgrenzen per maand vanaf de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid Inkomensgrens
Alleenstaande (ouder) € 1.382,89
Gehuwden/samenwonend € 1.872,49 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk) 

Wilt u energie besparen? De energiecoaches helpen u graag!

Energiecoaches zijn enthousiaste vrijwilligers die u ‘aan de keukentafel’ gratis voorlichting geven en met u meedenken over energie besparen en verduurzaming van uw woning. Bent u geïnteresseerd in een afspraak met een energiecoach? Kijk dan eens op www.heerde-energiek.nl/energiecoach voor het maken van een afspraak.