Uitbreiding voor- en vroegschoolse educatie

Met ingang van 2020 wordt in heel Nederland het aantal uren voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) uitgebreid van 10 naar 16 uur per week. Hiermee kunnen kinderen met een (taal)achterstand zich beter ontwikkelen.

Zo kunnen ze in groep 3 beginnen met een passend taalniveau en krijgen alle kinderen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. In Heerde wordt de voorschoolse educatie verzorgd door KOM. De vroegschoolse educatie wordt door de scholen zelf verzorgd.

Daarnaast wordt in 2022 nog een pedagogisch beleidsmedewerker toegevoegd. Deze beleidsmedewerker ondersteunt pedagogische medewerkers om de uren voor vve nog beter in te vullen.