Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer informatie in het nieuwsbericht.

Tweede groep Empowermenttraining gestart

Negen vrouwen zijn vorige week gestart met de tweede Empowermenttraining voor vrouwen. De training is ontwikkeld door werkbedrijf Lucrato, in opdracht van de gemeente Heerde. Tien weken lang is er aandacht voor het ontdekken van de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de deelnemers in de toekomst.

Kansen door meedoen

De gemeente Heerde wil graag dat alle inwoners actief meedoen in de samenleving en wil daarvoor iedereen de kans bieden. Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen vaak tegen knelpunten aanlopen, waardoor zij minder meedoen in de samenleving. Een van die groepen is bijvoorbeeld de groep vrouwelijke uitkeringsgerechtigden.

De empowermenttraining helpt deze vrouwen onder andere met het vergroten van hun vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen, en hun persoonlijke ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is het vinden van (vrijwilligers)werk. Na een woordje van wethouder Cegerek en Ada van Apeldoorn zijn de vrouwen met frisse moed gestart.

Verschillend en toch hetzelfde

Afgelopen juli hebben vijf vrouwen de eerste Empowermenttraining al afgerond. Zij zijn allemaal doorgegaan door naar een volgend traject, zoals een traject met een buurtsportcoach, vrijwilligerswerk en ondersteuning bij het vinden van parttime werk. Deze eerste groep bestond uit mensen met verschillende achtergronden.

Een van de deelneemsters vertelt: “Dan blijkt toch dat iedereen ook weer veel gemeen heeft. De gesprekken tijdens de training zijn anders dan die je voert met vrienden, kennissen en familie. Tijdens de Empowermenttraining gaat het echt om jezelf. Als je zelf het gevoel hebt dat je stilstaat besef ik door de training dat ik toch stappen zet.”