Tegemoetkoming voor inwoners met inkomensdaling door corona

Inwoners van de gemeente Heerde die door corona een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen onder voorwaarden een extra tegemoetkoming van de gemeente krijgen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen.

De regeling biedt inwoners deze tegemoetkoming voor het betalen van de woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water. De tegemoetkoming is vanaf 15 maart tot 30 juni aan te vragen en kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2021. De TONK-uitkering wordt maandelijks uitbetaald. Deze tijdelijke financiële tegemoetkoming is een initiatief van het Rijk en wordt door de gemeenten uitgevoerd. 

Wethouder Cegerek blij met ondersteuning

Wethouder Yasemin Cegerek is blij met deze regeling: ‘Veel mensen hebben het moeilijk in deze crisistijd. Als je ook nog eens een terugval hebt in inkomen, dan wordt het extra moeilijk om je noodzakelijke woonlasten te kunnen betalen. De gemeente Heerde zet extra personeel in om mensen zo goed en zo snel mogelijk te kunnen helpen. Ik moedig iedereen met een inkomensterugval aan om te kijken of hij/zij in aanmerking komt voor deze regeling.’

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor deze uitkering moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Als gevolg van de coronamaatregelen heeft u een terugval in uw inkomsten.
  • Hierdoor kunt u uw noodzakelijke particuliere woonlasten niet meer (volledig) betalen. 
  • Daarnaast woont u in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

Aanvulling op Tozo-uitkering

De TONK kan ook een aanvulling zijn voor ondernemers met een Tozo-uitkering (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). De gemeente kijkt per situatie naar de hoogte van (woon)kosten, inkomen en draagkracht.

Informatie en aanvragen

De TONK-uitkering kan aangevraagd worden voor de maanden januari 2021 tot en met juni 2021, dus maximaal 6 maanden. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. De gemeente berekent de hoogte van de tegemoetkoming. Deze bedraagt maximaal € 500,- per maand. 

Bekijk de informatie over deze regeling, de voorwaarden die eraan verbonden zijn en het aanvraagformulier.