Tegemoetkoming premie zorgverzekering 2019

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de premie van de zorgverzekering.

Deze tegemoetkoming van € 240,00 per jaar geldt voor de doelgroep van chronisch zieken en gehandicapten met een gezamenlijk inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. Daarbij maakt het niet uit bij welke zorgverzekeraar iemand is verzekerd.

Ambtshalve toekenning

Heeft u vorig jaar een tegemoetkoming ontvangen? Dan hoeft u in eerste instantie niets te doen. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een ambtshalve toekenning.

We streven ernaar de uitbetalingen in april of mei 2019 te laten plaatsvinden.

Nog geen aanvraag ingediend?

Behoort u wel tot de doelgroep, maar heeft u tot nu toe nog geen aanvraag ingediend? Vul dan een aanvraagformulier in:

Tegemoetkoming premie zorgverzekering online aanvragen U heeft hiervoor DigiD nog.

Kunt u of wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het formulier Tegemoetkoming zorgpremie aanvragen (pdf, 97,5Kb). Vul dit in en stuur het op naar de gemeente.

U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

Om aanspraak te kunnen maken op de gemeentelijke tegemoetkoming moet de gemeente beschikken over:

  • een bewijsstuk waaruit blijkt dat u tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten behoort;
  • een bewijsstuk van uw gezamenlijk netto inkomen (peildatum januari 2019);

De meest voorkomende inkomensgrenzen per maand vindt u in het onderstaand overzicht.

Inkomensgrenzen tot pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid

Inkomensgrens per maand

Alleenstaande (ouder)

€ 1.169,12

Gehuwden/samenwonend

€ 1.670,18 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

 

Inkomensgrenzen vanaf pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid

Inkomensgrens per maand

Alleenstaande (ouder)

€ 1.308,49

Gehuwden/samenwonend

€ 1.782,35 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)