Tegemoetkoming premie Zorgverzekering 2018

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de premie van de zorgverzekering.

Deze tegemoetkoming van € 240,00 per jaar geldt voor de doelgroep van chronisch zieken en gehandicapten met een gezamenlijk inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. Het maakt niet uit bij welke zorgverzekeraar iemand is verzekerd.

Tegemoetkoming in 2017 ontvangen?

Heeft u vorig jaar een tegemoetkoming ontvangen? Dan hoeft u in eerste instantie niets te doen. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. We streven ernaar de uitbetalingen in april of mei 2018 te laten plaatsvinden.

Nog geen aanvraag ingediend?

Behoort u wel tot de doelgroep, maar heeft u tot nu toe nog geen aanvraag ingediend? Dan kunt u een aanvraagformulier opvragen bij de gemeente.

De afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding is van maandag tot en met donderdag telefonisch te bereiken van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.30 uur via (0578) 69 94 94. U kunt het aanvraagformulier (pdf, 447Kb) ook downloaden.

Aantonen

Om aanspraak te kunnen maken op de gemeentelijke tegemoetkoming moet de gemeente beschikken over:

  • een bewijsstuk waaruit blijkt dat u tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten behoort;
  • een bewijsstuk van uw gezamenlijk netto inkomen (peildatum januari 2018).

De meest voorkomende inkomensgrenzen per maand vindt u in het bijgaande overzicht.

Inkomensgrenzen per maand tot pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid

Inkomensgrens

Alleenstaande (ouder)

€ 1.131,02

Gehuwden/samenwonend

€ 1.615,74 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

Inkomensgrenzen per maand vanaf pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid

Inkomensgrens

Alleenstaande (ouder)

€ 1.271,65

Gehuwden/samenwonend

€ 1.739,00 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

Uitgelicht