Tegemoetkoming Premie Zorgverzekering 2021

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de premie van de zorgverzekering. Deze tegemoetkoming van € 240,- per jaar geldt voor mensen die  chronisch ziek of gehandicapt zijn met een gezamenlijk netto inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. Daarbij maakt het niet uit bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd. 

Automatische toekenning

Heeft u vorig jaar een tegemoetkoming ontvangen? Dan hoeft u in eerste instantie niets te doen. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een automatische toekenning. We streven er naar de uitbetalingen in mei of juni 2021 te doen.

Nog geen aanvraag ingediend?

Denkt u recht te hebben op deze tegemoetkoming en heeft u tot nu toe nog geen aanvraag ingediend? Dan kunt u een aanvraagformulier opvragen bij de gemeente via (0578) 69 94 94 of door het aanvraagformulier in te vullen of te downloaden vanaf via www.zorgvraagheerde.nl.

Het van belang dat u de volgende informatie aanlevert:

  • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat u tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten behoort; 
  • Een bewijsstuk van uw gezamenlijk netto inkomen (peildatum januari 2021).

De meest voorkomende inkomensgrenzen per maand vindt u in onderstaand overzicht.

Inkomensgrenzen tot de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid Inkomensgrens
Alleenstaande (ouder) € 1.226,00
Gehuwden/samenwonend € 1.751,42 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

Inkomensgrenzen per maand vanaf de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid Inkomensgrens
Alleenstaande (ouder) € 1.363,40
Gehuwden/samenwonend € 1.847,64 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)